Ông Trần Cẩm Tú giữ chức Chủ nhiệm UBKT Trung ương

Thứ Tư, 09/05/2018 16:29

|

(CAO) Trong phiên họp sáng 9-5, dưới sự chủ trì, điều hành của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã làm việc tại Hội trường bàn về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết đồng ý để ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII thôi giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Ông Trần Cẩm Tú

Ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII được Trung ương bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; ông Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Phú Yên được bầu giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Ông Trần Thanh Mẫn

Cùng với đó, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII gồm hai ông: Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Trung ương cũng xem xét và quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Sơ lược tiểu sử hai tân uỷ viên Ban Bí thư Trung ương Đảng:

1. Ông Trần Thanh Mẫn

- Sinh ngày 12-8-1962

- Quê quán: xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

- Ngày vào Đảng: 25-8-1982; Ngày chính thức: 25-8-1983.

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; XI; XII

- Đại biểu Quốc Hội khóa XIII; XIV

- Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

2. Ông Trần Cẩm Tú

- Sinh ngày: 25-08-1961

- Quê quán: xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, XI, XII.

- Chức vụ hiện nay: Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá XII

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang