Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh, Bộ Công an:

Tiếp nhận tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông

Chủ Nhật, 05/03/2017 18:47  | Ngọc Sơn

|

(CAO) Từ ngày 6-3-2017, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ thực hiện tiếp nhận tờ khai điện tử đề nghị cấp, cấp lại hộ chiếu phổ thông.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, kể từ ngày 6-3, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ thực hiện tiếp nhận tờ khai điện tử đề nghị cấp, lại hộ chiếu phổ thông.

Giao diện tiếp nhận tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông

Cụ thể như sau: Áp dụng đối với những trường hợp nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh (được quy định tại khoản 1, Điều 3 và khoản 2, khoản 4, Điều 4, Thông tư), gồm: Người đã được cấp hộ chiếu phổ thông, nay do hộ chiếu sắp hết hạn, hết trang, bị hư hỏng, bị mất có nhu cầu cấp lại hộ chiếu;

Người có nhu cầu cấp hộ chiếu lần đầu thuộc diện đối tượng sau: Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên đang phục vụ trong các đơn vị Quân đội nhân dân và Công an nhân dân;

Cán bộ, nhân viên thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương và ở cấp tỉnh; Cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên, học sinh đang làm việc và học tập trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề;

Người có hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên đang làm việc trong các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân; Người đã ký hợp đồng với doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Những trường hợp cấp thiết cần hộ chiếu gấp (người cần đi nước ngoài để chữa bệnh nếu có giấy tờ chỉ định của bệnh viện; người có thân nhân ruột thịt ở nước ngoài bị tai nạn, bệnh tật, bị chết cần phải đi gấp để giải quyết, nếu có giấy tờ chứng minh những sự việc đó).

Cục Quản lý xuất nhập cảnh cũng hướng dẫn cụ thể việc khai tờ khai điện tử và nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hộ chiếu. Theo đó, quy trình được thực hiện như sau: Người đề nghị cấp, cấp lại hộ chiếu truy cập vào trang web XNC và thực hiện khai và đặt lịch hẹn theo hướng dẫn có trên trang web XNC.

Theo lịch hẹn nộp hồ sơ, người đề nghị đến trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh (địa chỉ: số 44-46 Trần Phú, Ba Đình, Tp Hà Nội; số 7 Trần Quý Cáp, TP.Đà Nẵng; số 254 Nguyễn Trãi, TP.HCM để chụp ảnh, nộp hồ sơ và nộp lệ phí cấp hộ chiếu theo quy định (tại trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã có bảng hướng dẫn người dân thực hiện các bước làm thủ tục).

Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua ủy thác và trẻ em dưới 14 tuổi thì người được ủy thác hoặc cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em trực tiếp đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh nộp hồ sơ.

Cục cũng lưu ý đối với những nơi chưa có điều kiện kết nối mạng Internet, người đề nghị có thể đến trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh để trực tiếp khai tờ khai điện tử và nộp hồ sơ.

Các trường hợp dưới đây, sau khi khai tờ khai điện tử cần phải in tờ khai, dán ảnh, lấy xác nhận và dấu giáp lai ảnh của Công an phường, xã, thị trấn hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác trước khi nộp hồ sơ: Người đề nghị cấp hộ chiếu không đến trực tiếp nộp hồ sơ mà gửi hồ sơ qua đường Bưu điện; Trẻ em dưới 14 tuổi đề nghị cấp hộ chiếu; Người ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ.

Về kết quả cấp hộ chiếu: Người đề nghị cấp, cấp lại hộ chiếu có thể trực tiếp nhận kết quả tại trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh, nơi nộp hồ sơ theo giấy hẹn hoặc tại địa chỉ đã đăng ký với doanh nghiệp bưu chính.

Nếu người đề nghị cấp hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu có nhu cầu nhận hộ chiếu tại địa chỉ nơi cư trú thì khi đến nộp hồ sơ liên hệ với doanh nghiệp bưu chính để đăng ký (có bàn giao dịch đặt tại nơi tiếp nhận hồ sơ).

Công an TP.Hà Nội và TP.HCM đã thực hiện việc tiếp nhận tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu, các địa phương còn lại, khi đảm bảo điều kiện kỹ thuật, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ cài đặt chương trình và hướng dẫn triển khai thực hiện.

Những trường hợp thuộc diện quy định nêu trên đây có thể lựa chọn hình thức khai tờ khai thông thường vào mẫu tờ khai X01 và trực tiếp nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Theo khoản 1 Điều 7 Thông tư số 29/2016/TT-BCA ngày 06/7/2016 của Bộ Công an quy định: Người đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu có thể truy cập vào trang Web của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh tại địa chỉ https://www.hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn để khai tờ khai điện tử theo Mẫu X01.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang