TPHCM: Thu hút nhân tài, trí thức trẻ có trình độ cao

Thứ Sáu, 04/12/2020 06:48

|

(CAO) Tại Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt TPHCM học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Thành ủy TPHCM tổ chức ngày 3/12, các đại biểu đã được nghe quán triệt các chuyên đề quan trọng, trong đó có chuyên đề về 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm phát triển TP nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.

Đòi hỏi có tầm nhìn và định hướng phát triển phù hợp

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP, theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM đã quán triệt chuyên đề về 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm phát triển TP nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trên cơ sở 3 đột phá cho cả nước mà Đảng đã xác định 10 năm qua và để phù hợp với đặc điểm là trung tâm kinh tế (công nghiệp, dịch vụ) lớn nhất của cả nước, trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, TPHCM đã cụ thể hóa thành 3 chương trình đột phá, 1 chương trình trọng điểm phát triển TP giai đoạn 2020 - 2030/2045 với 51 đề án, chương trình thành phần. 4 chương trình này được Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI thông qua. Ngay sau Đại hội, TP triển khai việc xây dựng các kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực cho nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị.

Cụ thể, chương trình đổi mới quản lý TPHCM có 14 đề án, chương trình thành phần. Riêng về Đề án Chính quyền đô thị tại TPHCM và Đề án thành lập TP Thủ Đức thuộc TPHCM nằm trong chương trình đổi mới quản lý TPHCM, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Chính quyền đô thị (đã được Quốc hội ban hành Nghị quyết về tổ chức Chính quyền đô thị tại TPHCM) và TP Thủ Đức (sắp tới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và quyết định) là một thời cơ phát triển của TP. Trước mắt, năm 2021 là triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM. Đồng chí cho rằng, năm 2021 không thực hiện chính quyền đô thị đầy đủ làm hỏng cho cả những năm tới, vì vậy cần chuẩn bị thực hiện tốt việc này. Đối với việc thành lập TP Thủ Đức, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, khi được thành lập, kỳ vọng TP Thủ Đức sẽ là nơi có năng suất lao động gấp 2 lần bình quân chung của TP với mật độ khoa học đầu tư cao nhất; TP Thủ Đức là nơi có năng suất lao động tầng cao nhất cả nước. Vì vậy, yêu cầu chính trong quá trình phát triển là hiệu quả, năng suất lao động thì TP Thủ Đức phải đi đầu.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao đổi một số nội dung về chương trình đột phá phát triển hạ tầng TPHCM (có 13 đề án, chương trình thành phần) và chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa TPHCM (có 11 đề án, chương trình thành phần). Đối với chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực TPHCM có 13 đề án và chương trình thành phần.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP, theo dõi chỉ đạo Đảng bộ TPHCM phát biểu tại hội nghị.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp

Trình bày chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã trao đổi một số nội dung về kết quả nổi bật, mặt hạn chế trong xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị của Đảng bộ TP nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh những hạn chế, yếu kém được đề cập trong văn kiện Đại hội XI Đảng bộ TP đặt ra cho TP những câu hỏi và quan trọng là nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới cần làm gì? “Nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức là một trong những nhiệm vụ quan trọng triển khai thực hiện chỉ đạo Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. – Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Trước đó, trong buổi sáng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã trình bày tại hội nghị chuyên đề về lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng chí trình bày 7 chỉ tiêu về phát triển kinh tế TP giai đoạn 2020 – 2025 và 9 nhóm giải pháp thực hiện các chỉ tiêu này. Về phát triển văn hóa – xã hội, TP đã đề ra 6 chỉ tiêu cùng các nhóm giải pháp trọng tâm. Đối với việc quản lý và phát triển đô thị, TP có 6 chỉ tiêu chủ yếu và các giải pháp cụ thể thực hiện các chỉ tiêu này. Đồng chí đã trình bày các chỉ tiêu, giải pháp về quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội; hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế. Đồng chí nhấn mạnh: “Thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước nói chung và sự phát triển của TPHCM nói riêng có tác động nhiều mặt đến các tầng lớp Nhân dân Thành phố. Mặt khác, nhiều vấn đề xã hội phức tạp tiếp tục nảy sinh, gây áp lực trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, đòi hỏi Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa".

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, xây dựng Đảng về chính trị là nâng cao trình độ nhận thức về lý luận cho cán bộ đảng viên để nhận thức đúng - sai, tốt - xấu, phải - trái, tích cực - tiêu cực để vững vàng hơn, minh định cái đúng - sai, tốt - xấu, không bị dao động trong tình hình hiện nay. Vì vậy, đòi hỏi người đảng viên phải nâng cao trình độ để nâng cao nhận thức. Xây dựng Đảng về tư tưởng là nâng cao lập trường ý chí phấn đấu, củng cố niềm tin vững chắc vào con đường đã chọn. Đối với việc xây dựng Đảng về đạo đức cần tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Trao đổi nội dung về xây dựng Đảng về tổ chức, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, đây là nội dung có ý nghĩa then chốt. Trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng bộ TP có nội dung về đổi mới công tác đánh giá cán bộ, nâng cao các chương trình tạo nguồn cán bộ, quản lý cán bộ TP, nâng cao chất lượng bổ sung chính sách thu hút sử dụng nguồn lực có trình độ cao… Đồng chí lưu ý, tổ chức cán bộ cần được tổ chức, sắp xếp cho hợp lý. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy đưa ra lộ trình thực hiện nội dung này cho hiệu quả. Thời gian tới việc tiếp tục làm là thu hút nhân tài, nhất là trí thức trẻ có trình độ cao. TP sẽ nghiên cứu sâu và tính toán để cán bộ công chức ngày càng đáp ứng với yêu cầu mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý, trong công tác xây dựng Đảng, phải đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quy định 1374 và đánh giá bước đầu có kết quả rất đáng mừng. Từ quy định này, Nhân dân đóng góp cho công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, qua giám sát có nhiều thông tin rất giá trị; qua đó giúp TP nhìn rõ hơn, đánh giá sát hơn cán bộ và xử lý kịp thời hơn đối với cán bộ có vi phạm, những dấu hiệu cần xử lý. Vì vậy, nội dung này phải được phát huy trong thời gian tới. Đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, TP đã làm với sự tập trung nỗ lực rất lớn và có những kết quả phát huy vai trò giám sát của HĐND, MTTQ; các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan báo chí, nhất là phát huy vai trò của quần chúng; đồng thời nhấn mạnh cần quan tâm hơn nữa trong nhiệm kỳ mới.

Đề cập đến việc đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, sẽ thực hiện nội dung này theo hướng khẳng định sự chịu trách nhiệm toàn diện trong lãnh đạo chính quyền, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, trách nhiệm của người đứng đầu. Đảng bộ TP nghiên cứu tiếp tục xây dựng hệ thống chính quyền, hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sự thành công của cấp ủy Đảng được thể hiện bằng hoạt động thành công của chính quyền cấp đó. Sau Đại hội Đảng các cấp cần tập trung tốt chuẩn bị bộ máy đúng là một bộ máy của dân, do dân, vì dân, quan trọng là công tác cán bộ. Cùng với đó là nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận tăng cường gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của TP.

Phát biểu kết luân hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền thuộc TP khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai quán triệt nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP gắn với nghị quyết của chi, đảng bộ địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng khối, từng đối tượng, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tạo tiền đề triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện nghị quyết một cách hiệu quả nhất. Căn cứ vào chương trình hành động của Thành ủy, sau hội nghị, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành TP phải khẩn trương tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP, phù hợp với tình hình thực tế, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển trong 5 năm tới, phát huy lợi thế của từng địa phương, đơn vị, tạo nền tảng căn bản vững chắc thực hiện thành công mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của TP; khắc phục tình trạng sơ sài, qua loa, đại khái. Triển khai tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống.

Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP đặc biệt coi trọng sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức, hành động và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên với tinh thần chức vụ càng cao càng phải gương mẫu trong quá trình học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân giám sát quá trình triển khai thực hiện nghị quyết.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai đưa nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố vào cuộc sống, cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp vào tháng 5, với TPHCM còn phải chuẩn bị thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chính quyền đô thị và thành lập một đơn vị hành chính mới là TP Thủ Đức. Vì vậy đòi hỏi toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị TP phải nỗ lực, phấn đấu rất nhiều để đạt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID - 19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Đồng chí mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, mỗi người hãy cố gắng làm đúng và làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng để toàn Đảng bộ hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng bộ, trước Nhân dân TP.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang