Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Triển khai hệ thống ‘Một cửa điện tử tập trung’

Thứ Sáu, 30/12/2016 13:44  | Thanh Hoà

|

(CAO) Từ ngày 1-1-2017, BHXH Việt Nam sẽ chính thức đưa vào vận hành Hệ thống “Một cửa điện tử tập trung”.

Hiện nay, BHXH Việt Nam vẫn đang chỉ đạo các địa phương thực hiện ba hình thức giao dịch với NLĐ và đơn vị SDLĐ gồm: Giao dịch trực tiếp tại cơ quan BHXH; giao dịch qua dịch vụ bưu chính và giao dịch trực tuyến thông qua phần mềm giao dịch điện tử.

Các dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính của BHXH các địa phương qua ba kênh giao dịch trên vẫn đang được Vụ Pháp chế thống kê, tổng hợp theo hình thức thủ công. Điều này gây khó khăn trong công tác quản lý, chỉ đạo, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ, TTHC.

Giao dịch một cửa tại BHXH thuộc quận

Hệ thống phần mềm “Một cửa điện tử tập trung” sẽ giúp theo dõi công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của ngành BHXH trong phạm vi cả nước. Hệ thống sẽ cung cấp công cụ theo dõi đường đi của hồ sơ; kiểm soát được tiến độ giải quyết hồ sơ của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh và BHXH các quận, huyện. Qua đó, đảm bảo việc thực hiện TTHC tại các địa phương được công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, đáp ứng mục tiêu cải cách TTHC mà Ngành đề ra.

Trong thời gian tới, Vụ Pháp chế, BHXH Việt Nam sẽ tiếp nhận trực tuyến các báo cáo, thống kê, tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC, thay vì các địa phương phải gửi báo cáo qua đường Bưu điện hoặc qua thư điện tử như hiện nay.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang