Cải cách tinh gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế

Thứ Tư, 27/12/2023 16:44

|

(CATP) Ngày 26/12, Cục Thuế TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2023 và triển khai công tác thuế năm 2024. Theo đó, TPHCM triển khai nhiệm vụ năm 2023 trong bối cảnh nền kinh tế của thành phố nói riêng và cả nước nói chung phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức.

Kết quả 11 tháng năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 4,1% so với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,2%; tổng doanh thu du lịch tăng 30,4%; sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển ước đạt 154,39 triệu tấn, tăng 4,32%; số doanh nghiệp thành lập mới là 48.178 doanh nghiệp, tăng 4,06% so với cùng kỳ 2022.

Về công tác quản lý, Cục Thuế đã tăng cường công tác đôn đốc nộp tờ khai, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai thuế của người nộp thuế, tiếp tục chú trọng việc kiểm kê, rà soát thông tin người nộp thuế trên ứng dụng của cơ quan thuế, bảo đảm kiểm soát, nắm bắt kịp thời đối tượng nộp thuế để đưa vào diện theo dõi, quản lý thuế. Trên địa bàn có 323.084 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp mới thành lập là 48.178 doanh nghiệp; doanh nghiệp ngưng nghỉ, giải thể, phá sản, tạm ngừng kinh doanh là 43.059 doanh nghiệp. Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, số lượng hộ kinh doanh đang hoạt động là 237.349 hộ, trong đó hộ kinh doanh thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân là 174.981 hộ; hộ kinh doanh thuộc diện không nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân là 62.368 hộ.

Trong lĩnh vực hoàn thuế, công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng luôn được quan tâm chú trọng, tập trung xử lý đúng theo quy định từ việc tiếp nhận, đánh giá rủi ro, phân công giải quyết, xử lý hoàn thuế bảo đảm đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Quy trình hoàn thuế, Quy trình thanh tra, kiểm tra thuế của Tổng cục Thuế. Thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng để giải quyết hoàn thuế đúng quy định, quy trình, đối tượng, góp phần ngăn chặn gian lận về hoàn thuế giá trị gia tăng. Tính đến hết ngày 30/11/2023, Cục Thuế đã giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho 1.025 hồ sơ với tổng số tiền hoàn là 7.012 tỷ đồng, bằng 83% về số lượng và bằng 87% về số tiền hoàn so với cùng kỳ năm 2022.

Ngành thuế tập trung hỗ trợ người nộp thuế

Năm 2023, Cục Thuế TPHCM tập trung ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động thanh tra, kiểm tra theo nguyên tắc quản lý rủi ro, tập trung chú trọng đối với các doanh nghiệp, ngành nghề có rủi ro, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, các doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm tra sau hoàn thuế. Trong năm ước thực hiện 12.510 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp bằng 85,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 83,2% kế hoạch năm 2023. Tổng số kiến nghị ước tính xử lý qua thanh tra kiểm tra năm 2023 là 13.975 tỷ đồng.

Cục Thuế cũng đã đẩy mạnh thực hiện các biện pháp quản lý hóa đơn dựa trên kết quả phân tích rủi ro, xác định người nộp thuế có dấu hiệu nghi ngờ gian lận. Trong năm đã rà soát và xử lý 7.083 công ty sử dụng 96.716 hóa đơn bất hợp pháp mua của 524 doanh nghiệp với tổng số tiền thuế truy thu và phạt là 463,6 tỷ đồng. Đồng thời, thực hiện thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế 375 quyết định hoàn thuế, tương ứng với tổng số tiền thuế đã hoàn là 2.468,5 tỷ đồng, tổng số thuế truy hoàn và phạt sau thanh tra, kiểm tra là 125,3 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/11/2023, Cục Thuế đã thực hiện các biện pháp xử lý, thu hồi 23.000 tỷ đồng, đạt 88,2% so với cùng kỳ; đã thực hiện khoanh nợ cho 130.989 lượt người nộp thuế với số tiền thuế nợ là 4.844,7 tỷ đồng; đề nghị UBND TPHCM và Tổng cục Thuế ban hành quyết định xóa nợ và đã có quyết định xóa nợ đối với 19.706 người nộp thuế (tổ chức, doanh nghiệp) với số tiền 619,4 tỷ đồng.

Với tất cả mọi nỗ lực trong công tác quản lý và triển khai thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, năm 2023, kết quả thu ngân sách Nhà nước Cục Thuế đạt được, như tổng thu nội địa cả năm 2023 ước thu được 318.288 tỷ đồng, đạt 98,4% dự toán pháp lệnh, bằng 94,4% so với cùng kỳ năm 2022. Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, ước cả năm thu được 190.131 tỷ đồng, đạt 97,9% dự toán pháp lệnh, bằng 99,1% so cùng kỳ năm 2022, chiếm tỷ trọng 64,8% trên số thu nội địa trừ dầu thô.

Trên tinh thần phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách ở mức cao nhất, Cục Thuế sẽ nỗ lực triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm đôn đốc kịp thời các khoản phải nộp qua kết luận thanh tra, kiểm tra, tăng cường đôn đốc các khoản nợ thuế, các khoản gia hạn đến hạn nộp, đồng thời phối hợp với các Sở ngành rà soát các khoản thu khác nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước, phấn đấu cả năm 2023 thu đạt 100% dự toán pháp lệnh.

Cục Thuế TPHCM cho biết, xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 là triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp quản lý thu; hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước được UBND TPHCM, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao và các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chức năng với nỗ lực cao nhất. Thực hiện thắng lợi Chiến lược cải cách hệ thống Thuế đến năm 2030 mà trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện công tác quản lý thuế dựa trên nền tảng thuế điện tử. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền hỗ trợ, chú trọng cung cấp các dịch vụ thuế điện tử nhằm tạo thuận lợi giảm chi phí và thời gian cho người nộp thuế...

Bình luận (0)

Lên đầu trang