UBND tỉnh Cà Mau ‘lên tiếng’ vụ nợ khoảng 300 tỷ đồng

Thứ Hai, 14/12/2015 12:30  | Thiện Thảo

|

(CAO) Liên quan đến TP.Cà Mau đang mất cân đối thu chi, có nguy cơ không tiền chi trả lương cho công nhân viên chức, ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có công văn gởi Sở Tài chính, UBND TP.Cà Mau.

Theo đó, ngày 7-12, UBND TP.Cà Mau tiếp tục có công văn gởi UBND tỉnh xin tạm ứng ngân sách để chi lương và các khoản chi cần thiết trong tháng 12-2015.

UBND TP.Cà Mau cho rằng, năm 2015, thành phố sẽ đảm bảo nguồn cân đối ngân sách với nguồn thu ước khoảng 40 tỷ đồng (trong đó, thu điều tiết 18 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 22 tỷ đồng).

UBND tỉnh khẳng định, nguồn thu tiền sử dụng đất không đưa vào cân đối ngân sách để đảm bảo chi thường xuyên nhưng lại được thành phố đưa vào là mất cân đối.

Mặt khác, nợ tiền bảo hiểm và nợ Công ty TNHH một thành viên Môi trường - Đô thị Cà Mau chuyển sang thanh toán trong năm 2016 thì vẫn mất cân đối. “Do đó, UBND TP.Cà Mau đang mất cân đối khá lớn” - trích nguyên văn.

Công văn ghi rõ “Để giải quyết khó khăn do mất cân đối chi của TP.Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho thành phố tạm ứng 15 tỷ đồng để đảm bảo nguồn chi lương tháng 12-2015; thời gian hoàn tạm ứng chậm nhất ngày 31-12-2015”.

Ông Quân đề nghị, trong thời gian tới, UBND TP.Cà Mau căn cứ vào khả năng thu của ngân sách thành phố để cân đối, bố trí các nhiệm vụ chi cho phù hợp.

Ông Quân chỉ rõ “Trường hợp nguồn thu giảm thì cắt bỏ hoặc dời thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết để đảm bảo cân đối ngân sách… Tuy nhiên, báo cáo của Sở Tài chính và UBND TP.Cà Mau không thống nhất với nhau về thu chi cũng như các khoản nợ và mất cân đối trên địa bàn thành phố. Sở Tài chính tăng cường kiểm tra, báo cáo Thường trực UBND tỉnh trước ngày 18-12-2015”.

Ngày 3-12, Báo CATP có bài: TP.Cà Mau mất cân đối nợ khoảng 300 tỷ đồng. Theo công văn ngày 30-11, UBND TP.Cà Mau có báo cáo về việc nợ nần, mất cân đối trên địa bàn gởi UBND tỉnh Cà Mau.

Sau khi báo phát hành, ông Huỳnh Thanh Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Cà Mau gặp gỡ báo chí khẳng định, thành phố không mất cân đối. Đến cuối năm, thành phố sẽ thu ngân sách vượt 100 tỷ đồng.

Lý giải về nợ nần, ông Dũng khẳng định: “Tình hình ngân sách trên địa bàn vẫn là con số đẹp. Nợ hơn 60 tỷ đồng là số tiền phát sinh trong xây dựng cơ bản sẽ thanh toán hết cuối năm; nợ tiền bảo hiểm chủ yếu trong ngành giáo dục do ngân sách tỉnh phân bổ còn thiếu; nợ Công ty TNHH một thành viên Môi trường - Đô thị Cà Mau là nợ gối đầu”.

Mới đây, UBND TP.Cà Mau tổ chức cuộc họp báo vẫn khẳng định không mất cân đối. Dư luận hoài nghi về việc không trung thực của TP.Cà Mau khi lúc báo cáo nợ như “chúa chổm”, lúc lại bác bỏ không đúng sự thật.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang