Dòng họ không ma túy ở Phú Cường

Thứ Bảy, 08/10/2016 00:53

|

(CAO) Là một trong 49 dòng họ lớn, nhỏ ở thôn Thanh Chiểu xã Phú Cường (Ba Vì), dòng họ Đỗ Đại đến nay vẫn là một dòng họ gìn giữ nề nếp gia phong, đặc biệt là dòng họ không có ai vướng vào tệ nạn xã hội và ma túy.

Ông Đỗ Xuân Trường, đại diện dòng họ cho biết: “Dòng họ Đỗ Đại có 71 hộ với 302 nhân khẩu sống ở thôn Thanh Chiểu, là một trong những dòng họ lớn nhất nhì trong làng. Cuộc sống của các hộ trong dòng họ cũng như nhiều dòng họ khác chủ yếu là làm nông nghiệp, lúc nông nhàn thì làm đủ mọi nghề để phát triển kinh tế gia đình”.

Để duy trì tốt việc con em không vướng vào tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy, dòng họ Đỗ Đại đã gắn việc này với xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa cũng như gây dựng mô hình An ninh tự quản trong dòng họ.

Nói về việc duy trì dòng họ không ma túy, các thành viên trong Hội đồng gia tộc cho biết, dòng họ luôn thực hiện phương châm đoàn kết, cùng giúp đỡ nhau và cùng nhau tiến bộ.

Để làm tốt công tác này, trong mọi việc hiếu, hỷ các gia đình đều phải có trách nhiệm với nhau, trong ốm đau, hoạn nạn có thăm hỏi động viên. Đến nay dòng họ đã xây dựng được số tiền là 60 triệu đồng, số tiền này đã cho các gia đình trong họ vay phát triển kinh tế, xây dựng nhà cửa hoặc các việc khác.

Trong mỗi công việc của các gia đình liên quan đến hiếu hỷ, thì việc thông tin, trao đổi về làm ăn, nuôi dạy con cái, học hành, đặc biệt là con cháu được giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội.

Xác định phòng chống ma túy là một nội dung được Hội đồng gia tộc dòng họ làm tốt công tác tuyên truyền trong ngày giỗ tổ ngày 11-3 âm hàng năm. Song song với đó, dòng họ Đỗ Đại đã gây dựng được mô hình “An ninh tự quản trong dòng họ” từ năm 2003.

Hội đồng Gia tộc Dòng họ Đỗ Đại

Với những nội dung của mô hình, thì các gia đình trong dòng họ luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Luôn thực hiện tốt nếp sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Hàng năm dòng họ đã tổ chức khen thưởng cho các cháu thi đỗ vào các trường Đại học với số tiền là 100 nghìn đồng/cháu. Không những vậy, dòng họ luôn lấy những ông trường chi, trưởng nhánh có trách nhiệm thông tin tuyên truyền về các gia đình, để dòng họ nắm bắt được, có những việc gia đình không yên ấm, cần sự hòa giải, dòng họ cũng đã có những biện pháp để hàn gắn, xây dựng gia đình tốt hơn.

Mỗi thành viên đi làm ăn xa quê luôn được các gia đình trong dòng họ nắm rõ, giáo dục con cháu mình, thi đua lao động, học tập, vươn lên, từ đó xây dựng gia đình tốt hơn. Trong thời gian tới, dòng họ Đỗ Đại xã Phú Cường đã có những định hướng mới gìn giữ gia phong dòng họ, luôn hướng con cháu về cội nguồn, đặc biệt là công tác giáo dục, tuyên truyền về sự nguy hiểm của ma túy, từ đó nỗ lực xây dựng dòng họ không ma túy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang