Giải đáp pháp luật:

Người bị hại được thanh toán tiền thi hành án thế nào?

Thứ Hai, 25/03/2024 10:55

|

Hỏi: Chúng tôi là nạn nhân trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản (TS). Theo quyết định của tòa án, số tiền thu hồi được sẽ thanh toán cho tất cả người bị hại. Xin hỏi chúng tôi được chi trả thế nào? (Một số bạn đọc).

Trả lời: Theo Điều 47 Luật Thi hành án dân sự, việc thanh toán tiền, trả tài sản (TS) thi hành án (THA) như sau:

1. Số tiền THA sau khi trừ các chi phí THA và khoản tiền quy định tại Khoản 5 Điều 115 của luật này thì được thanh toán theo thứ tự sau đây:

a) Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần;

b) Án phí, lệ phí tòa án;

c) Các khoản phải THA khác theo bản án, quyết định.

2. Trường hợp có nhiều người được THA thì việc thanh toán tiền THA được thực hiện như sau:

a) Việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự quy định tại Khoản 1 điều này; trường hợp trong cùng một hàng ưu tiên có nhiều người được THA thì việc thanh toán thực hiện theo tỉ lệ số tiền mà họ được THA;

b) Số tiền THA thu theo quyết định cưỡng chế THA được thanh toán cho những người được THA tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó; số tiền còn lại được thanh toán cho những người được THA theo các quyết định THA khác tính đến thời điểm thanh toán;

c) Sau khi thanh toán theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này, số tiền còn lại được trả cho người phải THA.

3. Trường hợp xử lý TS cầm cố, thế chấp mà bên nhận cầm cố, thế chấp là bên được THA hoặc trường hợp bán TS mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể thì số tiền thu được từ việc bán TS cầm cố, thế chấp, bị kê biên được ưu tiên thanh toán cho bên nhận cầm cố, thế chấp hoặc bên có nghĩa vụ được bảo đảm sau khi trừ án phí của bản án, quyết định đó, chi phí cưỡng chế và khoản tiền quy định tại Khoản 5 Điều 115 của luật này.

Trường hợp xử lý TS cầm cố, thế chấp mà bên nhận cầm cố, thế chấp không phải là người được THA thì người nhận cầm cố, thế chấp được ưu tiên thanh toán trước khi thanh toán các khoản theo quy định tại điều này.

4. Thứ tự thanh toán tiền THA về phá sản thực hiện theo quy định pháp luật về phá sản.

5. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thu được tiền, tài sản THA, chấp hành viên phải thực hiện việc thanh toán tiền, trả tài sản THA theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 của điều này. Trường hợp đương sự không đến nhận thì tiền, TS đó được gửi theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn, quá 5 năm đương sự không nhận mà không có lý do chính đáng thì sung công quỹ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang