Bộ TN&MT chính thức hướng dẫn cấp sổ đỏ cho condotel, officetel

Chủ Nhật, 16/02/2020 08:39

|

(CAO) Các loại hình bất động sản mới như căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel)... được cấp sổ đỏ thời hạn không quá 50 năm. Riêng với dự án đầu tư vào địa bàn khó khăn, thời hạn cho thuê đất không quá 70 năm.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có công văn số 703/BTNMT-TCQLĐĐ gửi Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để hướng dẫn về việc cấp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở, trong đó có condotel, officetel...

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị số 11 về một số giải pháp thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản. Trong đó có nội dung yêu cầu Bộ TN&MT hướng dẫn cụ thể về chế độ sử dụng đất đối với một số loại hình BĐS mới như căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel)... theo đúng quy định của pháp luật.

Condotel sẽ được cấp sổ đỏ thời hạn 50 năm

Theo đó hướng dẫn của Bộ TN-MT, điều 48 luật Du lịch năm 2017 quy định căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa) là cơ sở lưu trú du lịch. Việc kinh doanh dịch vụ lưu trú tại các sản phẩm bất động sản này thuộc loại hình kinh doanh dịch vụ du lịch, thuộc nhóm ngành dịch vụ lưu trú.

Điểm đ khoản 2 điều 10 luật Đất đai và Phụ lục 01 ban hành kèm Thông tư 27 ban hành năm 2018 của Bộ TN-MT quy định việc sử dụng đất vào mục đích kinh doanh dịch vụ thuộc loại đất thương mại, dịch vụ. Chế độ sử dụng loại hình đất này được quy định rõ tại điều 153 luật Đất đai. Thời hạn sử dụng đất được quy định tại khoản 3 điều 126 luật Đất đai.

Theo đó, thời hạn cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin thuê đất nhưng không quá 50 năm. Với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn, thì thời hạn cho thuê đất không quá 70 năm. Người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được nhà nước xem xét gia hạn.

Về việc cấp sổ đỏ cho condotel, resort villa, offitel… Bộ TN&MT hướng dẫn trường hợp các dự án có đủ điều kiện được chuyển nhượng theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản thì việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho bên nhận chuyển nhượng được thực hiện theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát các dự án đầu tư đã được phê duyệt và việc thực hiện giao đất, cho thuê đất của từng dự án để xác định mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan thì thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và không làm thay đổi quy mô, mục tiêu, quy hoạch của dự án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang