Các ngân hàng được mua 0 đồng chậm tái cơ cấu

Thứ Hai, 21/05/2018 10:04

|

(CAO) Thực trạng tài chính không được cải thiện, thu hồi nợ xấu khó khăn trong khi kinh doanh tiếp tục thua lỗ.

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt dộng liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và 9 tổ chức tài chính, ngân hàng, gồm: BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Ngân hàng Hợp tác xã, Oceanbank, GPbank, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) và Ngân hàng Quân đội (MB).

KTNN đánh giá các Ngân hàng được mua 0 đồng chậm tái cơ cấu

Trong báo cáo này, KTNN cho biết, việc tái cơ cấu các ngân hàng thương mại được NHNN mua 0 đồng chậm, chưa triệt để. NHNN chưa kịp thời chỉ đạo việc xây dựng, phê duyệt và giám sát triển khai Phương án cơ cấu lại GPbank theo quy định tại Quyết định số 48/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt; chậm phê duyệt Đề án tái cơ cấu GPbank, Oceanbank dẫn đến không thể triển khai các biện pháp nhằm giảm suy giảm tài chính của các ngân hàng được mua 0 đồng; công tác kiểm tra, giám sát đặc biệt của NHNN còn hạn chế.

Tỉ lệ nợ xấu tại 3 ngân hàng thương mại được NHNN mua lại 0 đồng rất cao: GPbank là 2.800 tỉ đồng, chiếm 59,32% dư nợ; Oceanbank là 14.234 tỉ đồng, chiếm 72,25% dư nợ. Với Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam thì nợ xấu của khách hàng (chưa bao gồm các tổ chức tài chính và tổ chức tín dụng) là 18.073 tỉ đồng, chiếm 95% dư nợ.

Trong khi đó, thực trạng tài chính của các ngân hàng 0 đồng cũng không được cải thiện, hoạt động kinh doanh tiếp tục thua lỗ lớn. Từ thời điểm mua bắt buộc (7-7-2015) đến hết 2016, GPbank lỗ thêm 451 tỉ đồng, lỗ lũy kế đến 31-12-2016 là 13.448 tỉ đồng, âm vốn chủ sở hữu 10.363 tỉ đồng. Oceanbank lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro năm 2016 là 1.417 tỉ đồng, gấp 2,07 lần so với năm 2015 (684 tỉ đồng), lỗ lũy kế đến 31.12.2016 là 15.894 tỉ đồng, âm vốn chủ sở hữu 11.625 tỉ đồng.

Việc thu hồi nợ xấu của các ngân hàng trên được đánh giá là ngày càng khó khăn. Năm 2016, GPBank thu hồi 307 tỉ đồng nợ xấu, đạt 14,99% kế hoạch. Ước tính số nợ xấu có thể thu hồi của ngân hàng này chỉ là 866 tỉ đồng, chiếm 31,53% tổng nợ xấu. Với OceanBank, nợ xấu rất khó thu hồi do không có tài sản đảm bảo, tài sản đảm bảo chưa đầy đủ tính pháp lý hoặc khách hàng không hợp tác.

Tốc độ thu hồi nợ của các ngân hàng 0 đồng đều có xu hướng giảm dần: từ thời điểm NHNN mua lại vào tháng 5-2015 đến hết 2015 thu hồi được 2.061 tỉ đồng. Năm 2016 thu hồi được 1.964 tỉ đồng, 9 tháng đầu năm 2017 chỉ thu hồi được 757 tỉ đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang