Vietbank sắp về đích tính tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn Basel II

Thứ Sáu, 19/04/2019 14:09  | Nguyễn Hiếu

|

(CAO) Với việc nghiêm túc triển khai áp dụng Thông tư 41 và Thông tư 13, đã giúp Vietbank đưa ra các chiến lược kinh doanh, hoạch định tốt chính sách khách hàng, quản trị rủi ro và chính sách giá để tối ưu hóa vốn, tài sản có rủi ro.

Năm 2018 sau khi được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông qua phương án “Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020”, Vietbank đã nhanh chóng xác định kế hoạch trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn sắp tới như sau:

Cải thiện hiệu quả kinh doanh, toàn bộ lợi nhuận của năm 2018 được giữ lại để nâng cao năng lực tài chính, làm nền tảng mở rộng hoạt động kinh doanh.

Điều chỉnh mô hình kinh doanh của ngân hàng theo định hướng gia tăng tiện ích dịch vụ cho khách hàng, đa dạng hóa dịch vụ tài chính, ngân hàng tăng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ trong tổng thu nhập của ngân hàng.

Kiểm soát chất lượng tín dụng, chủ động cơ cấu danh mục tín dụng và kiểm soát danh mục tài sản có rủi ro tín dụng, duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Về quản lý rủi ro: Sau hơn 2 năm triển khai, Vietbank đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ việc quản lý dữ liệu, tính toán vốn tự có, tài sản tính theo rủi ro tín dụng, vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động, vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường và tỷ lệ an toàn vốn theo yêu cầu của Thông tư 41.

Vietbank đã thực hiện tính tỷ lệ an toàn vốn của Vietbank tính theo thông tư 41 tại thời điểm 30/3/2019 và kết quả là lớn hơn mức quy định của Thông tư 41.Vietbank đã và tiếp tục điều chỉnh mô hình tổ chức, xây dựng, điều chỉnh các quy định, chính sách, quy trình quản lý rủi ro theo yêu cầu của Thông tư 41, Thông tư 13 để hoàn hiện khung quản lý rủi ro của ngân hàng.

Ông Nguyễn Thanh Nhung – Tổng Giám đốc Vietbank cho hay: “Bắt đầu từ cuối Quý 1/2019, Vietbank đã tổ chức thu thập những thông tin cần thiết để thực hiện tính tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của Thông tư 41 theo tiêu chuẩn Basel II. Dự kiến trong Quý 2/2019, Vietbank sẽ nộp hồ sơ lên NHNN đề xin áp dụng tính tỷ số an toàn vốn tối thiểu trước thời hạn

Như vậy, với việc nghiêm túc triển khai áp dụng Thông tư 41 và Thông tư 13, đã giúp Vietbank đưa ra các chiến lược kinh doanh, hoạch định tốt chính sách khách hàng, quản trị rủi ro và chính sách giá để tối ưu hóa vốn, tài sản có rủi ro.

Bình luận (0)

Lên đầu trang