VietinBank tiếp tục giữ mức xếp hạng theo đánh giá của S&P

Thứ Sáu, 01/09/2017 09:12

|

(CAO) Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P vừa công bố xếp hạng tín nhiệm của các tổ chức tín dụng (TCTD). Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã được S&P đánh giá cao với mức xếp hạng tín nhiệm bằng mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Tại bảng xếp hạng lần này S&P đã chính thức áp dụng tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng mới trong việc xếp hạng tín nhiệm của các TCTD. Một trong các chỉ tiêu trọng yếu ảnh hưởng đến xếp hạng tín nhiệm của các TCTD theo tiêu chuẩn đánh giá mới là tỷ lệ vốn cấp 1/tài sản có rủi ro (RAC) được tính toán theo tiêu chuẩn của S&P.

Đây là một chỉ tiêu có ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm và triển vọng đối với các Ngân hàng Thương mại Nhà nước trong đó có VietinBank. Vì vậy, mục tiêu quan trọng của các TCTD thời gian tới là cần phải tiếp tục nâng cao năng lực vốn tự có, đặc biệt là vốn cấp 1 bên cạnh việc duy trì tốt kết quả hoạt động kinh doanh để cải thiện kết quả đánh giá xếp hạng của S&P.

Đánh giá xếp hạng tín nhiệm của S&P đã thể hiện rõ hiệu quả hoạt động kinh doanh của VietinBank thời gian qua. Trong 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động kinh doanh của VietinBank đã đạt được kết quả khả quan, bám sát tiến độ theo mục tiêu đề ra và tăng trưởng tích cực so với toàn Ngành.

S&P đánh giá tín nhiệm VietinBank bằng mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Tổng tài sản của VietinBank đạt 1.035.621 tỷ đồng, tăng 9,2%, cao hơn so với mức tăng 6 tháng đầu năm 2016; huy động vốn đạt 953 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với đầu năm. Đặc biệt dư nợ tín dụng của VietinBank đạt 782 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% so với đầu năm, cao hơn mức tăng của toàn Ngành. Thu phí dịch vụ của VietinBank 6 tháng đầu năm 2017 tăng 22% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 4.814 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, đạt 54% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao.

Các chỉ tiêu hiệu quả được VietinBank duy trì theo kế hoạch đề ra khi ROA đạt 1%, ROE đạt 13%. Cơ cấu thu nhập tại VietinBank có chuyển biến tích cực khi tỷ trọng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng trong tổng thu nhập của VietinBank đã tăng lên so với năm 2016 và chiếm 17,4% tổng thu nhập.

Bên cạnh tăng trưởng mạnh mẽ hoạt động kinh doanh, VietinBank còn chú trọng đến hiệu quả và chất lượng tăng trưởng, nâng cao công tác quản trị rủi ro, đẩy mạnh thu hồi xử lý nợ, kiểm soát chất lượng tín dụng. VietinBank đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đề ra trong năm 2017, tạo tiền đề bứt phá cho giai đoạn trung hạn 2018 - 2020.

Đồng thời, VietinBank cũng đang hoàn thiện Đề án tái cơ cấu đến năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Theo đó, một trong các giải pháp trọng tâm mà VietinBank thực hiện là tiếp tục tăng vốn tự có, đặc biệt là vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính và năng lực vốn tự có, đáp ứng chiến lược phát triển bền vững của VietinBank và đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN.

Việc triển khai nội dung này sẽ góp phần quan trọng để tiếp tục duy trì và cải thiện mức xếp hạng tín nhiệm cũng như triển vọng phát triển của VietinBank theo đánh giá của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế trong thời gian tới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang