Dự án cao tốc Bắc -Nam: Bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý II/2023

(CAO) Thông tin này được đưa ra trong Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 44/2022/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Lên đầu trang