Bộ trưởng Tài chính: Nhà nước phải quyết định giá bán tối đa nhà ở xã hội

Thứ Hai, 05/06/2023 10:42

|

(CAO) Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, đã là nhà ở xã hội thì Nhà nước phải duyệt giá bán, vì doanh nghiệp đầu tư, nhưng chỉ đầu tư vốn thôi, còn đất là Nhà nước giao, mà giao không thu tiền sử dụng đất...

Tại dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) trình Quốc hội sáng 5/6, Chính phủ đã bổ sung, sửa đổi cơ bản chính sách liên quan đến Nhà ở xã hội (NOXH).

Theo đó, so với Luật Nhà ở năm 2014, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung thêm các quy định về đối tượng, hình thức và điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (NOXH); Loại hình dự án đầu tư xây dựng NOXH; Loại NOXH; Đất để xây dựng NOXH...

Dự thảo cũng bổ sung thêm quy định về hình thức phát triển NOXH; Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng NOXH; Xác định giá bán NOXH do Nhà nước đầu tư; Thời điểm thẩm định giá bán, giá cho thuê mua NOXH…

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu ý kiến của cơ quan thẩm tra

Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra về xác định giá bán, giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội không do Nhà nước đầu tư xây dựng (Điều 84), Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng tán thành với các quy định của dự thảo luật về các chi phí được tính đủ vào giá bán để thu hồi vốn đầu tư của DN, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của DN.

Dẫn báo cáo tổng kết thi hành Luật Nhà ở năm 2014 và định hướng sửa đổi Luật Nhà ở, Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) trong Hồ sơ dự án Luật, ông Tùng phản ánh, việc xác định giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo pháp luật hiện hành còn chưa tính đến các chi phí hợp lệ, hợp lý như chi phí tổ chức bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí hợp lý khác... dẫn đến không thu hút được nhiều chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, để kiểm soát chặt chẽ giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư, người dân mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu làm rõ các chi phí hợp lý khác được tính vào giá bán hoặc phải quy định các nguyên tắc, điều kiện để chi phí có thể coi là hợp lý, hợp lệ khi tính vào giá bán.

“Có thể tham khảo Điều 9 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định một số nguyên tắc để chi phí được khấu trừ khi tính thu nhập chịu thuế” - cơ quan thẩm tra khuyến nghị.

Ngoài ra, Uỷ ban Pháp luật cũng đề nghị làm rõ đối với các nhà ở xã hội đã hoàn thành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành nhưng chưa bán, chưa cho thuê, chưa cho thuê mua hoặc đang cho thuê mua mà chưa đến hạn trả hết tiền thuê mua thì có được áp dụng quy định tại Điều này hay không để bảo đảm quyền lợi của các chủ đầu tư nhà ở xã hội.

Trường hợp có áp dụng thì cần bổ sung vào Điều khoản chuyển tiếp.

Đối với nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang được đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, Uỷ ban Pháp luật chỉ ra, dự thảo Luật Giá (sửa đổi) quy định cụ thể cơ quan có thẩm quyền quyết định giá thuê, giá thuê mua. Đồng thời, đối với nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng, dự thảo Luật Giá (sửa đổi) quy định UBND cấp tỉnh quyết định khung giá, hộ gia đình, cá nhân quyết định mức giá cụ thể.

Tuy nhiên, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) quy định chủ đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang xây dựng phương án giá bán, giá thuê mua và trình cơ quan chuyên môn của tỉnh thẩm định tại thời điểm nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định của pháp luật về nhà ở. Uỷ ban Pháp luật đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu làm rõ vấn đề này và chỉnh lý bảo đảm thống nhất với quy định của dự thảo Luật Giá (sửa đổi).

Thảo luận tại tổ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thông tin, NOXH có 2 loại, một là do Nhà nước đầu tư, hai là từ nguồn vốn xã hội hóa, tức là do DN đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nêu ý kiến tại phiên thảo luận tổ

“Nếu do Nhà nước đầu tư thì phải ghi rõ là UBND tỉnh giao chủ đầu tư thực hiện. UBND tỉnh là người quy định giá bán và giá thuê” - ông Phớc yêu cầu. Vì theo ông, đất NOXH là không thu tiền, nên đương nhiên khi Nhà nước làm thì quy định giá bán cho các đối tượng được mua NOXH.

Còn NOXH mà do doanh nghiệp đầu tư, ông Phớc chỉ ra, còn thiếu quy định cấp có thẩm quyền duyệt giá bán.

“Đã là NOXH thì tôi cho rằng, Nhà nước phải duyệt. Bởi vì doanh nghiệp đầu tư, nhưng chỉ đầu tư vốn thôi, còn đất là Nhà nước giao, mà giao không thu tiền sử dụng đất, lại giao đất sạch, thì Nhà nước phải không thế mức bán tối đa. Còn anh tiết kiệm hơn thì anh có lời. Như vậy mới bán đúng đối tượng, cho thuê đúng đối tượng và mình mới không chế được. Nếu không sẽ rơi vào “kênh” nhà ở thương mại” - ông Phớc phân tích.

Vẫn theo lãnh đạo Bộ Tài chính, dù nhà nước đầu tư hay nguồn xã hội hóa thì Nhà nước đều phải quyết giá. “Đối với Nhà nước đầu tư thì bán đúng giá, còn với DN thì phải quy định giá tối đa để khuyến khích đầu tư của doanh nghiệp, của nguồn vốn xã hội” - Bộ trưởng Phớc nói thêm.

Ông cũng đề nghị quy định rõ trong luật phần hạ tầng NOXH. “Thứ nhất là phí để bảo trì và quản lý NOXH thì phải giao cho UBND tỉnh ban hành, chứ mỗi khu chung cư đặt ra một phí thì rất khó” – ông Phớc lưu ý.

Liên quan đến kinh phí bảo trì, do đối tượng phải chi trả những người nghèo, yếu thế, Bộ trưởng Phớc nói, cần phải duyệt giá chứ không thể để chủ đầu tư tự nâng giá lên thế nào cũng được.

Bình luận (0)

Lên đầu trang