Đại hội Đảng XII khai mạc

Thứ Năm, 21/01/2016 08:55  | Sơn Dương

|

(CAO) Sáng 21-1, Đại hội Đảng XII chính thức khai mạc, hơn 1.500 đại biểu bắt đầu một tuần làm việc nhằm đưa ra những quyết sách quan trọng với đất nước và bầu Ban chấp hành trung ương khóa XII.

Sau lễ chào cờ trang nghiêm, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu của Đại hội, có nhiều khách mời là các nguyên Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội; đại diện mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ trí thức, các tôn giáo...và hơn 1.500 đại biểu của Đại hội.

Quang cảnh Đại hội Đảng XII

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đọc diễn văn khai mạc, chào mừng các khách mời và hơn 1.500 đại biểu thay mặt cho 4,5 triệu đảng viên về dự Đại hội.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Đại hội XII là đại hội "đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, thể hiện ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của nước Việt Nam".

Lễ chào cờ khai mạc Đại hội Đảng XII 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc báo cáo chung của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về các văn kiện. Tổng bí thư nêu rõ Đại hội XII có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội khóa trước; nhìn lại 30 năm đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020; định hướng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong 5 năm tới. 

Sau phiên khai mạc, tiếp theo đó Đại hội dành 2 ngày thảo luận tại đoàn và tại hội trường về các dự thảo văn kiện trình Đại hội 12.

Chiều 23-1, Đại hội bắt đầu bàn về nhân sự. Dự kiến, sáng 26-1, Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới và ngày 28-1 công bố kết quả bầu Tổng bí thư.

Bình luận (0)

Lên đầu trang