Khai mạc Kỳ họp lần thứ 5 khóa IX HĐND TP.HCM: Xem xét, thông qua giá dịch vụ y tế ngoài quỹ bảo hiểm

Thứ Ba, 04/07/2017 09:30  | Lê Ngân

|

Hôm nay, 4-7-2017 Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM khóa IX khai mạc kỳ họp lần thứ 5, UBNDTP sẽ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) TPHCM 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri qua các buổi tiếp xúc của đại biểu HĐND TP kỳ họp thứ 3; báo cáo các tờ trình của UBNDTP.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017. Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP báo cáo thẩm tra nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo thẩm tra các tờ trình của UBNDTP.

Ngoài ra, dự kiến tại kỳ họp, Thường trực HĐND TP trình HĐND TP về Chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của HĐND TP khóa IX, cùng đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND TP khóa IX”. Sở Giáo dục - Đào tạo báo cáo kết quả hoạt động năm học 2016-2017 và công tác chuẩn bị năm học 2017-2018.

Trong ngày làm việc thứ 2, các đại biểu thảo luận tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Thường trực HĐND TP báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn TP năm 2015 và 2016”.

Ngày làm việc thứ 3 sẽ diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn, được phát thanh và truyền hình trực tiếp. Dự kiến hội đồng sẽ xem xét, thông qua 6 nghị quyết và 11 tờ trình của HĐND và UBNDTP. Trong đó có nghị quyết về nhiệm vụ KT-XH 6 tháng cuối năm 2017, Tờ trình tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học và cao đẳng công tác tại HTX nông nghiệp, Tờ trình về việc quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế, Tờ trình chính sách hỗ trợ nhằm thu hút giáo viên mầm non, Tờ trình về việc miễn phí cho người từ 70 tuổi trở lên tham gia giao thông công cộng bằng hình thức xe buýt (xe có trợ giá)...

Bình luận (0)

Lên đầu trang