Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giám sát về tình hình sản xuất, cung ứng xăng dầu

Thứ Hai, 28/02/2022 17:14

|

(CAO) Cùng với theo dõi sản xuất, nhập khẩu, cung ứng xăng dầu, các cơ quan chuyên môn của Quốc hội được yêu cầu nắm bắt tình hình hoạt động và thực trạng về tài chính của nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn.

Văn phòng Quốc hội vừa truyền đạt ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi một số cơ quan của Quốc hội yêu cầu giám sát về tình hình cung ứng xăng dầu trong nước và nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giám sát về vấn đề xăng dầu

Theo đó, thực hiện quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và các cơ quan có liên quan theo dõi, nắm bắt tình hình về sản xuất, nhập khẩu, bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu trong giai đoạn hiện nay và việc bình ổn thị trường xăng dầu trong nước; tình hình hoạt động và thực trạng về tài chính của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Các cơ quan trên cũng được yêu cầu giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội. Kết quả giám sát sẽ được báo cáo tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tháng 3/2022.

Được biết, tại Nghị quyết số 42/2021/QH15, Quốc hội đã quyết nghị: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam được sử dụng lợi nhuận sau thuế, sau trích các quỹ để xử lý số tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn và thực hiện dự toán, quyết toán theo quy định.

Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện nội dung này đồng bộ với các cam kết khác theo đúng Thỏa thuận bảo lãnh và cam kết của Chính phủ. Chính phủ báo cáo Quốc hội số tiền xử lý bù giá nêu trên khi lập và thực hiện dự toán, quyết toán hằng năm; số liệu xử lý bù giá phải được Kiểm toán nhà nước kiểm toán.

Bình luận (0)

Lên đầu trang