Công an TPHCM: Mỗi đảng viên, CBCS phải có hành động cụ thể, thiết thực

Thứ Sáu, 13/05/2022 17:53  | Mai Anh

|

(CAO) Sáng 13-5, Công an TPHCM (CATP) tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Đồng chí Tô Đại Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy - báo cáo viên của hội nghị.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Để thực hiện tốt các Kết luận và Quy định mới này, hội nghị được tổ chức để quán triệt những nội dung cốt lõi của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn đảng viên và CBCS CATP.

Thượng tá Lê Viết Tiệp - Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị điều hành phần trao khen thưởng

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Đức Tài đề nghị cấp ủy các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại đơn vị mình bằng hình thức phù hợp và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ CATP trong năm 2022.

Cấp ủy - chỉ huy các đơn vị phải chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, CBCS hiểu rõ tầm quan trọng của việc tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, nhưng quan trọng hơn là mỗi đảng viên, CBCS phải có hành động cụ thể, thiết thực và nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt các nội dung mà Trung ương đã triển khai.

Khen thưởng các cơ sở Đảng có thành tích xuất sắc

Hội nghị đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng các Đảng bộ cơ sở đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021; các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp theo đó, đồng chí Tô Đại Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã quán triệt các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đồng chí Tô Đại Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt các nội dung tại hội nghị

Bình luận (0)

Lên đầu trang