Nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong Công an nhân dân

Thứ Sáu, 17/07/2020 21:54

|

(CAO) Chiều 17/7/2020, tại Hà Nội, Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020, trong 05 năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua với nhiều sáng kiến, đổi mới, cụ thể hóa phong trào mang dấu ấn riêng của đơn vị; nội dung phong trào sát hợp, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù công tác của Cục.

Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng nhằm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả các mặt công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng Công an nhân dân; đã đề xuất ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức đảng trong Công an nhân dân phù hợp với tổ chức bộ máy Bộ Công an; kiện toàn các tổ chức đảng và đội ngũ cấp ủy, bảo đảm được sự lãnh đạo của các cấp ủy cùng với tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Duy trì thực hiện có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, nhất là việc giáo dục chính trị, nắm, giải quyết và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đổi mới công tác thi đua khen thưởng, nâng cao chất lượng công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh…

Về công tác trọng tâm 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong triển khai các chương trình, kế hoạch công tác do dịch bệnh Covid-19, Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã chủ động tham mưu, đề xuất nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các mặt công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng của lực lượng Công an nhân dân đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình.

Trong đó đã tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân, chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, chúc mừng những thành tích, kết quả mà Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã đạt được trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020 và trong 6 tháng đầu năm 2020.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Giấy khen của Cục Công tác đảng và công tác chính trị.

Nhấn mạnh thời gian tới, nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng Công an nhân dân đặt ra ngày càng nặng nề, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, Cục Công tác đảng và công tác chính trị cần tiếp tục chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an các chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng Công an nhân dân.

Trước mắt, tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Thông tri số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương về tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Công an nhân dân. Tập trung tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm bảo ý nghĩa và có sức lan tỏa.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng yêu cầu, Cục Công tác đảng và công tác chính trị cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020 – 2025. Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; trọng tâm là Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Phát động phong trào thi đua xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xác định rõ mục tiêu, nội dung thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, hấp dẫn, tiêu chí cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao…

Bình luận (0)

Lên đầu trang