Phát triển kinh tế nhanh và bền vững, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ

Thứ Tư, 12/05/2021 14:18

|

(CAO) Ông Nguyễn Thành Phong (SN 1962, quê quán Bến Tre), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM; Đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2016 – 2021, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đơn vị bầu cử số: 4 (quận 1). Ông Nguyễn Thành Phong đã có Chương trình hành động của mình, cụ thể một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật; hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, tham gia đầy đủ và đóng góp trách nhiệm vào các hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố; liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến đóng góp và nguyện vọng của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, chỉ đạo giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền.

2. Không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nỗ lực, rèn luyện phấn đấu, nâng cao năng lực bản thân; không quan liêu, tham nhũng, giữ mối liên hệ chặt chẽ với địa phương; lấy lợi ích của Đảng, Nhà nước, Nhân dân làm cơ sở cho mọi hành động của mình; tận tụy, nhiệt tâm, tất cả vì sự nghiệp chung, vì sự phát triển của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

3. Nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, cùng với cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn lên mạnh mẽ của Thành phố, đến năm 2025 trở thành đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả 6 vấn đề sau:

(1) xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp;

(2) phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động;

(3) nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, gắn công tác quy hoạch với tổ chức thực hiện quy hoạch, xem quy hoạch là công cụ quan trọng để quản lý và điều hành phát triển kinh tế - xã hội;

(4) phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho Thành phố phát triển bền vững;

(5) đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, xử lý nghiêm tiếng ồn từ karaoke, giải quyết cơ bản vấn đề chỉnh trang đô thị, ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quá tải bệnh viện, đảm bảo an toàn thực phẩm;

(6) giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

4. Thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng chính quyền Thành phố vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, hành động quyết liệt; hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an ninh, an toàn cho người dân.

5. Tuyên truyền, vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi, làm phương hại uy tín cá nhân, danh dự, truyền thống gia đình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang