Đề xuất số dư của Quỹ vắc-xin Covid-19 sẽ chi cho Chương trình tiêm chủng mở rộng

Thứ Sáu, 10/11/2023 09:49

|

(CAO) Số dư Quỹ sẽ nộp vào ngân sách Trung ương để chi cho Chương trình tiêm chủng mở rộng theo quy định.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký báo cáo gửi Quốc hội về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2023 và dự kiến kế hoạch tài chính năm 2024 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý.

Tại báo cáo này, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Chính phủ đang yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tiến hành các thủ tục công bố phân loại dịch bệnh Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Số dư của Quỹ dự kiến sẽ nộp ngân sách để chi cho Chương trình tiêm chủng mở rộng

Sau khi Bộ Y tế hoàn thành các thủ tục nêu trên, Bộ Tài chính sẽ triển khai các thủ tục quyết toán và trình Thủ tướng Chính phủ giải thể Quỹ vắc-xin phòng Covid-19. Số dư Quỹ nộp ngân sách Trung ương để chi cho Chương trình tiêm chủng mở rộng theo quy định.

Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 được thành lập theo Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ sau 01 tháng đi vào hoạt động, Quỹ đã huy động được nguồn lực rất lớn, lên tới 7.963,9 tỷ đồng, lũy kế đến ngày 30/9/2023, Quỹ đã huy động được 10.841,6 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 202,6 tỷ đồng).

Ông Phớc nhận xét, Quỹ đã đáp ứng nhu cầu cấp bách về nguồn lực mua vắc-xin phòng chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, sớm đạt miễn dịch trong cộng đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang