"Phát triển văn hóa đọc góp phần xây dựng văn hóa CAND thời kỳ chuyển đổi số"

Thứ Sáu, 11/08/2023 09:15  | Mai Loan

|

(CATP) Đó là chủ đề hội thảo khoa học được Bộ Công an (CA) tổ chức ngày 09/8, tại Hà Nội. Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các đại biểu, nhà khoa học ở trong và ngoài lực lượng CAND.

Tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị nêu rõ, năm 2018, Bộ CA ban hành Kế hoạch phát triển văn hóa đọc định hướng đến năm 2030, với mục tiêu "Xây dựng và phát triển thói quen, hình thành nhu cầu, kỹ năng và văn hóa đọc trong cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CAND, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn và đời sống văn hóa tinh thần, hướng tới đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời của CBCS".

Hội thảo khoa học "Phát triển văn hóa đọc góp phần xây dựng văn hóa CAND thời kỳ chuyển đổi số" là diễn đàn quan trọng để tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn những quan điểm phát triển, thuận lợi và thách thức, mục tiêu định hướng phát triển văn hóa đọc đến năm 2030 trong thời kỳ chuyển đổi số. Hội thảo đồng thời khẳng định ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của đọc sách đối với việc phát triển văn hóa, con người Việt Nam; xây dựng văn hóa CAND, người CA "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các đại biểu tham quan triển lãm và các tác phẩm dự thi Đại sứ văn hóa đọc trong CAND

Tại hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận làm sâu sắc hơn và đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp phát triển văn hóa đọc nói chung, văn hóa đọc trong CAND nói riêng trong thời kỳ số. Theo GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam: Văn hóa đọc là nền tảng của xã hội học tập, học tập suốt đời. Trong xã hội học tập ấy, lực lượng CAND có vai trò vô cùng quan trọng, là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ những truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam trong bối cảnh internet phát triển hiện nay. Muốn thực hiện nhiệm vụ cao cả đó, mỗi CBCS cần ham mê đọc sách, rèn luyện kỹ năng đọc và ứng dụng những điều đã đọc được vào công việc của mình.

Thạc sĩ Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật cho rằng, để nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển văn hóa đọc trong CAND, thì phải tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa đọc trong bối cảnh chuyển đổi số; tăng cường quản lý nhà nước, tạo hành lang pháp lý cho văn hóa đọc trong CAND; thường xuyên đổi mới, quảng bá về văn hóa đọc, phong trào học suốt đời, huy động sự tham gia có hiệu quả của các đơn vị có liên quan với nhiều hình thức thực hiện đa dạng, phù hợp; đẩy mạnh đầu tư, phát triển, ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin; tập trung rà soát và có kế hoạch đầu tư hợp lý theo lộ trình của việc xây dựng hệ thống thư viện truyền thống, thư viện điện tử, phòng đọc sách với nhiều đầu sách có giá trị thiết thực...

Phát biểu tổng kết hội thảo, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định: Hội thảo khoa học là hoạt động nghiên cứu, quán triệt đưa chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ CA về phát triển văn hóa đọc vào xây dựng lực lượng CAND "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại". Đây là hoạt động rất có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND... Các bài tham luận gửi đến hội thảo dưới nhiều góc độ và cách tiếp cận khác nhau và đều tập trung phân tích làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn, thể hiện tầm nhìn rộng và chiều sâu tư duy, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục hoàn thiện về lý luận, tổng kết thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm về phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng nói chung và trong xây dựng lực lượng CAND nói riêng. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, lực lượng CAND sẽ tổ chức nghiên cứu nghiêm túc, thấu đáo để tiếp tục tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa đọc trong CAND và trong cộng đồng xã hội.

Ngay sau hội thảo, các đại biểu đã tham quan triển lãm sách và các tác phẩm dự thi Đại sứ văn hóa đọc trong CAND.

Bình luận (0)

Lên đầu trang