Một loạt cán bộ bị kiểm điểm và xử lý trách nhiệm liên quan đến rừng

Thứ Sáu, 09/09/2016 00:05  | Chí Dũng

|

(CAO) Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai bị kiểm điểm trong việc phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán nuôi dưỡng rừng sai quy định; xử lý trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Ia Peng (huyện Phú Thiện) và giám đốc công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kông H’de trong việc lập hồ sơ khống để rút tiền dịch vụ môi trường rừng sử dụng không đúng mục đích.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm điểm lãnh đạo sở này trong việc phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán nuôi dưỡng 243,6 ha rừng trồng do Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Ly (BQLRPH) quản lý khi chưa có thành phần của Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia nghiệm thu thành rừng. Đồng thời, sở cũng kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân tham mưu đề xuất sai quy định.

Cũng liên quan đến rừng, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Phú Thiện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Ia Peng trong việc lập hồ sơ khống để rút tiền dịch vụ môi trường rừng sử dụng không đúng mục đích.

Nhiều sai phạm trong quản lý rừng tại các địa phương ở Gia Lai

Kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông H’de (huyện Kông Chro) liên quan đến việc chi sai quy định 180 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Cục Thuế tỉnh kiểm tra hồ sơ thanh toán các công trình lâm sinh của các đơn vị chủ rừng để truy thu, xử phạt đối với các cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ thuế (BQLRPH Bắc An Khê, BQLRPH Ia Ly). Giao Chánh Thanh tra tỉnh thu hồi số tiền sai phạm hơn 290,5 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.

Riêng đối với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang