Mất thẻ bảo hiểm y tế, vào cổng dịch vụ công quốc gia để được cấp lại

Thứ Hai, 16/12/2019 18:43  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) BHXH Việt Nam vừa ban hành công văn số 4617/BHXH-CNTT gửi BHXH các tỉnh, thành phố về việc liên thông thủ tục cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, thực hiện Công văn số 10928/VPCP-KSTT ngày 29-11-2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kết nối, tích hợp hệ thống chính thức với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan thực hiện nâng cấp Hệ thống Giao dịch điện tử BHXH tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện liên thông cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất.

Để thực hiện tốt việc liên thông này, BXHH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện thủ tục cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất (mã quy trình 612a) theo đúng quy trình nghiệp vụ hiện hành.

Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh, thành phố cần thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử đối với đối tượng cá nhân thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https: dichvucong.gov.vn. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh về BHXH Việt Nam (đầu mối là Trung tâm Công nghệ thông tin, điện thoại 0243.7753944) để được hướng dẫn, giải quyết.

Người dân sẽ rút ngắn được thời gian, đỡ tốn công sức hơn trong trường hợp bị mất, hongt thẻ BHYT nhờ có Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Vừa qua, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được hoàn tất và chính thức đi vào vận hành từ ngày 9-12-2019 tại địa chỉ dichvucong.gov.vn. Sẽ có khoảng 2,6 triệu trường hợp cấp đổi thẻ BHYT tế mỗi năm, gần 1 triệu bộ hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe, 4.800 trẻ em sinh ra mỗi ngày cần khai sinh… sẽ chuyển sang làm thủ tục trực tuyến thông qua phương thức này...

Cổng Dịch vụ công quốc gia là đầu mối giúp công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công.

Tại thời điểm khai trương, Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ cung cấp 5 dịch vụ công thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố gồm: Đổi giấy phép lái xe; thông báo hoạt động khuyến mại; cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng; cấp điện hạ áp (phục vụ người dân, hộ gia đình); dịch vụ cấp điện trung áp (phục vụ doanh nghiệp) và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện. Cung cấp 3 dịch vụ công thực hiện tại cấp bộ gồm: Cấp Giấy phép lái xe quốc tế, Đăng ký khuyến mãi, Nhóm dịch vụ về Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Bên cạnh đó là 2 tiện ích nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp, tiện ích thanh toán tiền điện.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang