MB thông qua đề án sáp nhập SDFC

Thứ Năm, 08/10/2015 10:41  | Ngọc Hào

|

(CAO) Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã diễn ra ngày 6-10, tại trụ sở chính của MB - 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Đại hội đã thông qua phương án sáp nhập Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà (SDFC) vào MB và thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, có vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 236 cổ đông, nắm giữ tương đương với 1.195.146.875 cổ phần, chiếm 74,70% cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại đại hội, một số nội dung quan trọng cũng đã được biểu quyết thông qua với sự nhất trí cao.

Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua với tỷ lệ nhất trí cao với phương án tăng vốn điều lệ lên 16.311.818.180.000 đồng (Mười sáu nghìn ba trăm mười một tỷ tám trăm mười tám triệu một trăm tám mươi nghìn đồng) bằng việc phát hành cổ phiếu MBB để hoán đổi cổ phiếu thực hiện giao dịch sáp nhập SDFC vào MB và lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

Theo đó, toàn bộ số cổ phiếu MBB phát hành (31.181.818 cổ phần) được phân phối cho các cổ đông của các bên như sau: 2,2 cổ phần của SDFC sẽ được hoán đổi ngang bằng 1 cổ phần của MB tại thời điểm phát hành cổ phiếu, tương đương 59.800.000 cổ phần của SDFC của các cổ đông ngoại trừ MB sẽ hoán đổi thành 27.181.818 cổ phần của MB.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang