Tập huấn công tác tuyên giáo 2016:

'Đạt mục tiêu thống nhất cao trong Đảng và đồng thuận xã hội'

Thứ Ba, 29/03/2016 11:27

|

(CAO) Đó là chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, UV Bộ Chính trị, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị “Tập huấn đối với lãnh đạo và chuyên viên mới các ban tuyên giáo tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương và các đoàn thể chính trị - xã hội” diễn ra tại TP.HCM sáng 29-3.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Tất Thành Cang, UV TW Đảng, P.Bí thư thường trực thành ủy TP.HCM và gần 200 đại biểu ngành tuyên giáo đến từ các tỉnh, thành trên cả nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ngay từ khi mới thành lập, do nhận thức tầm quan trọng đặc biệt trong công tác tư tưởng đã sớm thành lập ngành tuyên giáo (1-8-1930) vì đây là công cụ đặc biệt trong công tác tư tưởng chính trị của Đảng mà còn là bộ phận cấu thành hoạt động lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Qua mỗi thời kỳ, ngành tuyên giáo luôn xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đồng chí Tất Thành Cang chào mừng Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành tuyên giáo cũng có nhiều hạn chế, yếu kém trên lĩnh vực chỉ đạo, tham mưu định hướng chưa kịp thời, công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa hiệu quả, tính thuyết phục chưa cao.

Đại hội lần thứ XII của Đảng cũng như đại hội Đảng bộ các cấp trước đó đã đánh giá đóng góp của ngành Tuyền giáo trong 30 năm đổi mới đất nước.

Tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội XI trong đó chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục một ách căn bản, trước hết là đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo và đề xuất định hướng công tác cơ bản trong thời gian tới. 

Các đại biểu tham gia Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo viên Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo trung ương báo cáo các chuyên đề như: Cơ sở khoa học của việc đổi mới nôi dung, phương thức công tác tuyên giáo; chuyên đề “đổi mới trong lĩnh vực công tác tuyên giáo”, chuyên đề “Một số điều kiện đảm bảo thành công đổi mới công tác tuyên giáo”. 

Báo cáo viên Mai Văn Ninh

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được nghe GS-TSKH Phạm Mạnh Hùng, nguyên P.Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương trình bày chuyên đề: “Những bài học về tham mưu công tác khoa học và công nghệ, môi trường; giáo dục và đào tạo, dạy nghề; y tế và các vấn đề xã hội trong 30 năm đổi mới và những vấn đề đặt ra để thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang