Nâng cao vai trò, vị trí của phong trào bảo vệ ANTQ trong tình hình mới

Thứ Hai, 18/07/2016 18:23  | Mai Loan

|

(CAO) Ngày 18-7-2016, tại TPHCM, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ), Bộ Công an tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo. Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã có nhiều Nghị quyết, Chỉ thị về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác dân vận, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát động nhiều cuộc vận động lớn về phong trào thi đua vì ANTQ.

Thượng tướng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Đồng thời, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ nhiều chủ trương quan trọng về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Nam, qua buổi học, cán bộ, chiến sỹ phải nâng cao nhận thức về vai trò của nhân dân, vai trò, vị trí của phong trào bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; nắm vững và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả những vấn đề về nghiệp vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; từ nhận thức của lớp học, cán bộ, chiến sỹ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các ban ngành nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với phong trào vì ANTQ.

Cán bộ, chiến sỹ tham gia lớp học

Bên cạnh đó, cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm đối với phong trào bảo vệ ANTQ thành những văn bản pháp luật; quan tâm đảm bảo những điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất cho phong trào bảo vệ ANTQ nói chung, lực lượng tiến hành các phong trào này nói riêng.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang