Thí điểm tập sự Thứ trưởng dưới 45 tuổi

Thứ Bảy, 20/10/2018 10:15  | Hải Triều

|

(CAO) Đề án đã được Bộ Chính trị cho ý kiến và đang được Bộ Nội vụ hoàn thiện.

Báo cáo Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn, Bộ Nội vụ cho biết sẽ thực hiện thí điểm tập sự Thứ trưởng đối với nam dưới 45 và nữ dưới 40 tuổi.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được phân công, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã xây dựng Đề án thí điểm thực hiện chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo quản lý.

Đề án được xây dựng theo hướng làm rõ quyền hạn và mối quan hệ của của người tập sự với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi thực tập; làm rõ giá trị pháp lý của các quyết định quản lý của tập sự khi được người đứng đầu giao nhiệm vụ tổ chức, điều hành; các nội dung tập sự cần được xây dựng thành bản mô tả công việc làm căn cứ để xây dựng các tiêu chí đánh giá kết quả tập sự.

Đề án cũng bổ sung quy trình, thủ tục bổ nhiệm người tập sự; làm rõ về việc đưa ra khỏi quy hoạch đối với người không đạt yêu cầu tập sự, không hoàn thành chế độ tập sự và bổ sung làm rõ mối quan hệ giữa quy hoạch - tập sự - thí điểm thi tuyển chọn lãnh đạo để có sự gắn kết giữa các Đề án bảo đảm sự thống nhất liên thông".

Sau khi tiếp thu, hoàn thiện, Bộ Nội vụ đã trình Bộ Chính trị Đề án này, trong đó xác định đối tượng thực hiện thí điểm tập sự lãnh đạo, quản lý được thực hiện với các chức danh quản lý, lãnh đạo cấp phó: Thứ trưởng và tương đương; Phó Tổng cục trưởng; Phó Cục trưởng; Phó Vụ trưởng và tương đương; Phó Giám đốc Sở và tương đương.

Tiêu chuẩn về độ tuổi tập sự được quy định cho nam là dưới 45 và nữ dưới 40. Ngoài ra, những người tham gia tập sự phải thuộc diện quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có 3 năm liên tiếp tính đến thời điểm xem xét thực hiện tập sự lãnh đạo quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được người đứng đầu đề nghị, cấp ủy thống nhất thông qua.

Việc tập sự cũng phải được tiến hành ở những đơn vị có nhu cầu bổ sung chức danh lãnh đạo, quản lý.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang