Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội:

Chú trọng đảm bảo tiến độ dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thứ Sáu, 28/08/2020 19:13  | Mai Loan

|

(CAO) Chiều nay (28-8), tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục lần thứ I có ý nghĩa rất quan trọng đến sự phát triển của Đảng bộ, đơn vị trong những năm tới; định hướng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên phấn khởi, hăng hái thi đua trong công tác, xây dựng Đảng bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả của Đại hội góp phần tích cực vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ XII.

Thiếu tướng Tô Văn Huệ đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực thảo luận đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các quyết định của đại hội, góp phần làm cho Đại hội thành công tốt đẹp, với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới”…

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Đại hội

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, Đại tá Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH nêu rõ: Trong những năm qua, mặc dù có sự thay đổi về tổ chức, song mọi hoạt động của Đảng bộ luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

Chủ động tham mưu với Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an các chủ trương giải pháp quan trọng, có ý nghĩa cơ bản chiến lược; làm tốt công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tạo hành lang pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đăng ký, quản lý cư trú, cấp, quản lý CMND/CCCD, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý con dấu, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (CCHT).

Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH ở địa bàn cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt triển khai thực hiện nhiều hạng mục quan trọng của Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân và kế hoạch của Bộ Công an về tổng kiểm tra mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí (VK), vật liệu nổ (VLN), công cụ hỗ trợ (CCHT), qua đó góp phần đảm bảo tốt tình hình ANTT.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục C06

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục có những chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên, thể hiện rõ trên các mặt công tác. Các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc; đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật được giữ vững.

Quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy trách nhiệm nêu gương của người lãnh đạo, chỉ huy nhất là người đứng đầu trong công tác chuyên môn về các phong trào, hoạt động của đơn vị…

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2018-2020; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trong nhiệm kỳ qua.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết chủ trương của Trung ương Đảng, của Đảng ủy CATW về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH và xây dựng lực lượng CAND gắn với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng quản lý về TTXH; chủ trương của Trung ương về tăng cường lãnh đạo về công tác đảm bảo an ninh; công tác phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình.

Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời, dứt điểm các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, các tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, không để phát sinh thành “điểm nóng” về ANTT; chỉ đạo lực lượng CSKV, Công an xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; đặc biệt là lực lượng CAX phải tăng cường bám địa bàn, nắm hộ, nắm người, quản lý giáo dục đối tượng.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Bộ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen; Kế hoạch về tập trung thực hiện công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình ANTT ở địa bàn cơ sở; Kế hoạch về Tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT…

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Tập trung tham mưu, triển khai thực hiện các đề án dự án hoàn thành đảm bảo tiến độ, trong đó chú trọng cho dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân… Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Tiếp tục chăm lo xây dựng đảng, xây dựng lực lượng Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH thực sự trong sạch vững mạnh, đoàn kết, thống nhất. Từng cán bộ đảng viên, nhất là cấp ủy từ chi bộ trở lên phải gương mẫu, đi đầu trong lãnh đạo, thực hiện các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng…

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc: Ngay sau Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới tiếp thu tinh thần của Đại hội. Thống nhất và sớm ban hành Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội để triển khai thực hiện được ngay trong Đảng bộ. Đồng thời, các đồng chí tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và thực hiện tốt Quy chế làm việc của Đảng ủy và Quy chế làm việc của lãnh đạo đơn vị cho phù hợp với đặc điểm, tình hình và duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt. Từng đồng chí cấp ủy viên của khóa mới phải chú ý kế thừa và nêu cao ý thức trách nhiệm, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất, gương mẫu về mọi mặt để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đề ra…

Phát biểu tổng kết Đại hội, Thiếu tướng Tô Văn Huệ nêu rõ: Sau 1 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Cục Cảnh sát QLHC về TTXH nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Thiếu tướng Tô Văn Huệ khẳng định: Thành công của Đại hội nhằm cổ vũ mạnh mẽ toàn thể cán bộ, đảng viên hăng hái thi đua trong công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy, ngay sau đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ cần tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; bên cạnh đó tổ chức tốt các phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, khắc phục khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục đã đề ra.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí. Thiếu tướng Tô Văn Huệ trúng cử Bí thư Đảng bộ Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang