Bệnh viện C Đà Nẵng lập kế hoạch đầu thầu vượt hàng trăm tỷ đồng

Thứ Tư, 06/06/2018 20:08  | Hoàng Quân

|

(CAO) Thanh tra Bộ Y tế vừa công bố kết luận, làm rõ sai phạm tại Bệnh viện C Đà Nẵng, trong đó lập kế hoạch đấu thầu thuốc, vật tư y tế vượt gấp nhiều lần so với thực tế sử dụng hàng trăm tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Y tế vừa công bố kết luận việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, phòng chống tham nhũng về đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao, trang thiết bị y tế tiêu hao, trang thiết bị y tế, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và quản lý các công trình xây dựng cơ bản tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Đây là kết quả của đợt thanh tra từ ngày 5-12-2017 đến 17-1-2018.

Kết luận nêu rõ, công tác đấu thầu mua thuốc, giá trị tiền thuốc sử dụng năm 2014 là hơn 30 tỷ đồng nhưng bệnh viện (BV) lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2015 lên đến 196,3 tỷ đồng (gấp 6,49 lần). Giá trị tiền thuốc sử dụng năm 2015 là 50,4 tỷ đồng nhưng lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2016 là 172,5 tỷ đồng (gấp 3,41 lần).

Bệnh viện C Đà Nẵng.

Công tác đấu thầu mua vật tư y tế tiêu hao và hóa chất xét nghiệm, giá trị tiền mua thực tế theo nhu cầu của BV năm 2014 hơn 26 tỷ đồng nhưng lập kế hoạch đấu thầu năm 2015 là 133 tỷ đồng (gấp 5,11 lần); giá trị tiền mua thực tế theo nhu cầu sử dụng năm 2015 hơn 66 tỷ đồng nhưng lập kế hoạch đấu thầu năm 2016 hơn 182 tỷ đồng (gấp 2,74 lần)… BV lập kế hoạch mua vật tư y tế tiêu hao và hóa chất chưa đúng theo quy định.

Nguyên nhân của vi phạm là do BV chưa thực hiện đúng khi bố trí nguồn vốn mua sắm theo Thông tư 68/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính; Hội đồng khoa học kỹ thuật của BV chưa phát huy vai trò tư vấn cho thủ trưởng đơn vị; Phòng Tài chính - Kế toán chưa phối hợp chặt chẽ với khoa chuyên môn để tham mưu cho lãnh đạo BV về việc bố trí nguồn vốn; tổ thẩm định kế hoạch đấu thầu của Bộ Y tế và Vụ Kế hoạch Tài chính chưa tham mưu tốt cho lãnh đạo BV...

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện C Đà Nẵng tăng cường vai trò tham mưu của các đơn vị; lập kế hoạch đấu thầu phải thực hiện đúng các hướng dẫn và quy định, phải căn cứ dự toán ngân sách Nhà nước được giao, dự toán thu từ các nguồn hợp pháp khác; việc lập kế hoạch đấu thầu trên cơ sở phải có nguồn kinh phí và căn cứ nhu cầu thực tế… BV phải thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu theo quy định…

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Y tế còn yêu cầu Vụ Kế hoạch Tài chính thẩm định kế hoạch đấu thầu của các đơn vị phảm đảm bảo đầy đủ các căn cứ; Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng cử cán bộ có đủ chứng chỉ về nghiệp vụ đấu thầu khi tham gia tổ chức đấu thầu và thẩm định kết quả đấu thầu thuốc tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang