Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý tiền ảo, tài sản ảo

Chủ Nhật, 27/05/2018 20:53

|

(CAO) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã, đang phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện khung khổ pháp lý nhằm quản lý, xử lý tài sản ảo, tiền ảo.

Phát hiện 239 giao dịch đáng ngờ

Trong nỗ lực ngăn chặn các hoạt động rửa tiền, NHNN đã phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, đặc biệt là Bộ Công an trong việc cung cấp thông tin, cơ sở về văn bản quy phạm pháp luật để các đơn vị liên quan chủ động trong việc kiểm tra, giám sát và phát hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, NHNN đang tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong nước trong việc chuyển giao thông tin, hồ sơ vụ việc, cảnh báo tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân những vấn đề nảy sinh liên quan đến rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Tính đến 15-4-2018, NHNN đã nhận được 239 báo cáo giao dịch đáng ngờ, chuyển giao thông tin liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố cho cơ quan có thẩm quyền 41 vụ việc liên quan đến 110 báo cáo (Bộ Công an 30 vụ việc liên quan đến 72 báo cáo; cơ quan có chức năng thanh tra 11 vụ việc liên quan đến 38 báo cáo).

NHNN đang hoàn thiện khung khổ pháp lý để chống giao dịch, chuyển tiền bất hợp pháp

Đồng thời, NHNN cũng nhận 51 văn bản và đã xử lý 46 văn bản từ các cơ quan có thẩm quyền đề nghị rà soát, cung cấp thông tin liên quan tới bị can, bị cáo hoặc đối tượng trong các vụ án. Trong số này, các đơn vị thuộc Bộ Công an gửi 35 văn bản/vụ việc; Tổng cục Hải quan gửi 9 văn bản/vụ việc, UBND TP Đà Nẵng gửi 1 văn bản và Thủ tướng Chính phủ gửi văn bản/vụ việc.

Cùng với đó, NHNN cũng chú trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền. Hiện cơ quan này đang chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành hoạt động đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố để xác định các mức độ rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố ở các lĩnh vực, ngành, nghề có liên quan, từ đó kiến nghị các giải pháp phù hợp để khắc phục những rủi ro được xác định.

Phối hợp với Bộ Công an xử lý hành vi sử dụng tiền ảo

Liên quan đến đồng tiền ảo, tài sản ảo, trong đó có Bitcoin, NHNN cho biết đang phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, xây dựng khuôn khổ pháp lý phù hợp để quản lý.

Theo NHNN, thời gian qua, các cơ quan quản lý đã đưa ra nhiều cảnh báo về rủi ro liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo, cũng như nguy cơ sử dụng tiền ảo cho hoạt động tội phạm (rửa tiền, tài trợ khủng bố, chuyển tiền bất hợp pháp, trốn thuế, lừa đảo…) vì tiền ảo có tính ẩn danh, hoạt động phân tán, không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào.

Hoạt động đầu tư, mua bán tiền ảo, huy động vốn qua phát hành tiền ảo (ICO), đặc biệt là hoạt động sử dụng tiền ảo để huy động vốn theo phương thức đa cấp ngày càng diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tài chính, trật tự an toàn xã hội và có thể gây rủi ro rất lớn đối với tổ chức, cá nhân tham gia.

Để hạn chế những rủi ro, hệ lụy cho xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, NHNN đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị 10/CT-TTg ngày 11-4-2018 về việc tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác.

Trong đó, NHNN được giao chỉ đạo các TCTD, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền ảo trái pháp luật; tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ liên quan tới tiền ảo theo quy định của pháp luật. Chỉ thị cũng yêu cầu các đơn vị này phối hợp với Bộ Công an trong việc phát hiện, xử lý các hành vi sử dụng tiền ảo làm tiền tệ, phương tiện thanh toán trái pháp luật.

Ngoài ra, thực hiện chỉ thị trên, NHNN đã ban hành chỉ thị 02/CT-NHNN ngày 13-4-2018 yêu cầu các đơn vị tại trụ sở chính, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, các TCTD, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nghiêm túc thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo.

Đồng thời, NHNN đã chủ động nghiên cứu để ban hành văn bản chỉ đạo các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức trung gian thanh toán và các đơn vị liên quan khác triển khai một số giải pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo.

Khi tham gia ý kiến với Bộ Tư pháp nhằm hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý tiền ảo tại Việt Nam, NHNN nêu rõ quy định không công nhận Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác là tiền tệ và phương tiện thanh toán hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang