Tro bay của Formosa dùng làm nguyên liệu sản xuất xi măng

Thứ Hai, 21/05/2018 15:46

|

(CAO) Đề cập về thông tin “Nhập chất thải Formosa để sản xuất xi măng”, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, ngày 8/12/2017, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 47/BXD-VLXD gửi Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty FHS) về việc xử lý tro bay, thạch cao phát sinh từ nhà máy nhiệt điện để làm vật liệu xây dựng.

Trong nội dung Công văn đã nêu rõ: Nhà nước khuyến khích các hoạt động xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao từ sản xuất nhiệt điện để sản xuất vật liệu xây dựng. Theo quy định tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng. Sản phẩm tro bay của Công ty FHS phù hợp với quy chuẩn quốc gia QCVN 16:2014/BXD được coi là sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng và được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về sản phẩm hàng hóa.

Đối với việc Công ty FHS kinh doanh tro bay phù hợp với quy chuẩn quốc gia QCVN 16:2014/BXD để làm vật liệu xây dựng, thì được điều chỉnh theo quy định tại Điều 35 về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng của Nghị định 24a/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

Công ty FHS được cung cấp sản phẩm vật liệu xây dựng là tro bay cho các đơn vị có chức năng kinh doanh vật liệu xây dựng theo quy định tại Chương V-Các hoạt động trung gian thương mại của Luật thương mại số 36/2015/QH11 ngày 14/6/2005.

Ngày 22/1/2018, Công ty TNHH MTV Xi măng Sông Gianh có văn bản số 19/XMSG-BAT gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị về việc sử dụng tro bay, thạch cao nhân tạo làm nguyên liệu sản xuất xi măng.

Sau đó Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 736/BTNMT-TCMT ngày 13/2/2018 chấp thuận cho Công ty được tiếp nhận và sử dụng tro bay, thạch cao nhân tạo phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện đang hoạt động tại Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất xi măng, với các điều kiện tro bay, thạch cao nhân tạo phải đáp ứng các quy định hiện hành về tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

Trong Công văn số 736, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu đối với tro bay, thạch cao nhân tạo làm nguyên liệu sản xuất xi măng không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn làm vật liệu xây dựng theo quy định hiện hành, để được chấp nhận Công ty phải lập phương án đồng xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang