Năm 2022: Tập đoàn Cao su Việt Nam đạt lợi nhuận trước thuế 5.200 tỷ đồng

Thứ Năm, 29/12/2022 09:38

|

(CAO) Năm 2022, dù tình hình trong nước và thế giới có nhiều khó khăn nhưng Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với doanh thu hợp nhất đạt 28.600 tỷ đồng và 5.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Ông Lê Thanh Hưng – Tổng Giám đốc VRG cho biết năm 2022 là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành cao su. Sản phẩm chính là mủ cao su lợi nhuận thấp, dự báo giá cao su tiếp tục không thuận lợi trong thời gian tới. Trong khi đó, các chi phí đầu vào đều tăng, đặc biệt là tiền lương công nhân và chi phí thuê đất.

Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam đạt lợi nhuận trước thuế 5.200 tỷ đồng trong năm 2022

Bên cạnh đó, diện tích cao su của VRG đang chịu áp lực về việc giảm diện tích do các địa phương thu hồi để phát triển kinh tế xã hội. Một số dự án cao su nằm ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện hạ tầng còn thiếu, phải đầu tư nhiều công trình có tính xã hội nên suất đầu tư cao, thiếu hụt lao động, nhất là những địa bàn phát triển mạnh công nghiệp...

Tuy nhiên, vượt lên những khó khăn thách thức, tập thể VRG và các đơn vị thành viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022. Ông Lê Thanh Hưng cho biết VRG được giao sản lượng khai thác 403.999 tấn trong năm 2022. Dù vậy, VRG đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu này trước kế hoạch 16 ngày.

Ước tính sản lượng mủ cao su khai thác năm 2022 toàn tập đoàn đạt 429.852 tấn, bằng 106% kế hoạch năm. Sản lượng thu mua ước 80.150 tấn, đạt 100% kế hoạch năm. Sản lượng tiêu thụ ước 501.322 tấn, đạt 100% kế hoạch năm và bằng 104% thực hiện năm 2021. Doanh thu các công ty cao su ước 21.352 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch năm.

Lĩnh vực công nghiệp cao su với sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn là găng tay y tế tiêu thụ được khoảng 900 triệu cái, tương đương 41% kế hoạch năm. Doanh thu sản phẩm công nghiệp ước 1.253 tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch năm. Lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp với doanh thu ước đạt 2.138 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm.

Năm 2022, doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn ước đạt 28.600 tỷ đồng, bằng 101,1% kế hoạch năm, tương đương 100,9% thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.200 tỷ đồng, bằng 106,1% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước 4.000 tỷ đồng, vượt 27,0% kế hoạch năm và tăng 32,7% so với năm 2021.

Sản lượng mủ cao su khai thác năm 2022 toàn tập đoàn lên đến 429.852 tấn

Trong đó, công ty mẹ của Tập đoàn ước đạt doanh thu 3.629 tỷ đồng, bằng 101,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.500 tỷ đồng, vượt 24,0% kế hoạch đề ra. Nộp ngân sách nhà nước (chưa bao gồm cổ tức chi trả cho cổ đông nhà nước) 1.610 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm và vượt thực hiện năm 2021.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Tập đoàn luôn chú trọng quan tâm chăm lo đời sống cho hơn 80.000 người lao động và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở khắp các vùng miền cả nước, ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Bình luận (0)

Lên đầu trang