Chính phủ chính thức tham gia Facebook

Thứ Tư, 21/10/2015 23:57  | Đồng Thần

|

(CAO) Cổng thông tin điện tử sẽ bắt đầu mở để xem xét kết quả thử nghiệm nhằm lập dự án, hợp tác chính thức với Facebook.

Ngoài việc lập Cổng thông tin điện tử, Chính phủ còn lập thử nghiệm trang "Diễn đàn Cạnh tranh quốc gia". Nội dung chính trên hai tài khoản Facebook này là thông cáo báo chí, chỉ đạo của Thủ tướng, các phó thủ tướng và một số hoạt động của Chính phủ.

Trước đó ngày 14-10, Chính phủ ban hành nghị quyết số 36a về Chính phủ điện tử với mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử. Mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Chính phủ chính thức tham gia Facebook

Dự án Chính phủ điện tử vốn không mới, nó đã được tổ chức thành công tại nhiều nước phát triển. Trong khu vực Đông Nam Á, đã có rất nhiều nước hoạt động thành công với mô hình tương tự như Thái Lan, Singapore,... Còn ở Việt Nam, Đà Nẵng là một trong những tỉnh thành đi đầu trong việc xây dựng mô hình này.

Trong thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý,... được tăng cường và đẩy mạnh đáng kể. Phần nào giúp đơn giản hóa, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Mục tiêu đến hết năm 2016 các bộ, ngành trung ương có 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện hoàn toàn trực tuyến.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang