Cấp thẻ BHYT mẫu mới cần lưu ý những gì?

Thứ Năm, 01/04/2021 20:29

|

(CAO) Việc cấp thẻ BHYT mẫu mới được thông qua và tiến hành từ 1-4-2021. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết quy trình, điều kiện và thủ tục để được cấp mới. Dưới đây là những hướng dẫn của cơ quan BHXH về việc cấp mới thẻ BHYT.

Từ ngày 1-4-2021, ngành BHXH chính thức triển khai thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới. Thẻ BHXH mẫu mới chỉ được cấp khi BHXH các tỉnh đã hết phôi thẻ BHYT cũ.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn chuyển đổi từ thẻ BHYT mẫu cũ sang mẫu mới, những người đang sử dụng thẻ BHYT mẫu cũ còn thời hạn sử dụng, tiếp tục được dùng để đi khám chữa bệnh BHYT và gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT trên cơ sở dữ liệu quản lý, không thực hiện in, đổi thẻ BHYT.

Thẻ BHYT mẫu mới được cấp khi BHXH các địa phương sử dụng hết phôi thẻ BHYT mẫu cũ thì mới tiến hành cấp thẻ BHYT mẫu mới.

Cấp thẻ BHYT mẫu mới kéo theo nhiều điều mới, người dân cần tìm hiểu để có thông tin chính xác.

Đối tượng được cấp thẻ mới sau khi BHXH các tỉnh sử dụng hết phôi thẻ BHYT mẫu cũ thì thực hiện cấp thẻ BHYT mẫu mới cho các trường hợp sau:

- Người mới tham gia BHYT.

- Người tham gia bị mất thẻ BHYT.

- Người tham gia bị rách, hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ BHYT.

Trong đó, cần lưu ý là trong giai đoạn chuyển đổi từ thẻ BHYT mẫu cũ sang mẫu mới, những người đang sử dụng thẻ BHYT mẫu cũ còn thời hạn sử dụng, tiếp tục được dùng để đi khám chữa bệnh BHYT và gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT trên cơ sở dữ liệu quản lý, không thực hiện in, đổi thẻ BHYT (trừ các trường hợp nêu trên).

Có nhiều nơi nhận hồ sơ cấp mới/ cấp lại thẻ BHYT cụ thể như sau:

Tại cơ quan BHXH với những trường hợp sau:

+ Người được tổ chức BHXH đóng BHYT.

+ Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT.

+ Người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

+ Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đổi thẻ BHYT.

+ Người đã hiến bộ phận cơ thể.

 Tại đại lý thu BHXH, BHYT với những trường hợp sau:

+ Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT.

+ Người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Tại UBND xã với những trường hợp sau:

+ Người được ngân sách nhà nước đóng BHYT.

+ Người được tổ chức BHXH đóng BHYT.

Tại doanh nghiệp: Người tham gia BHYT đóng tại doanh nghiệp, nộp hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động.

Tại trường học: Học sinh, sinh viên đóng BHYT theo nhà trường, nộp hồ sơ cho nhà trường.

Đáng chú ý, khi làm thủ tục, hồ sơ đăng ký khi đổi thẻ thì gười tham gia kê khai tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

Đối với người hiến bộ phận cơ thể: Có thêm Giấy ra viện ghi rõ “đã hiến bộ phận cơ thể”;

Trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có).

Bình luận (0)

Lên đầu trang