Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, đưa Agribank phát triển bền vững và hội nhập

Thứ Ba, 25/08/2020 16:34

|

(CAO) Với chủ đề “Nâng cao vai trò lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện; đổi mới sáng tạo, tiếp tục xây dựng Agribank hiện đại, hội nhập, giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) lần thứ X nhiệm kỳ 2020- 2025 diễn ra trong hai ngày 13-14/8/2020 trong không khí toàn Đảng, toàn dân tộc kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, là sự kiện chính trị ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn Đảng bộ, toàn hệ thống, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của cán bộ đảng viên, người lao động cùng chung ý chí quyết tâm hướng đến mục tiêu cùng dựng xây Agribank phát triển bền vững và hội nhập.

Đảng bộ Agribank phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”, Đảng bộ Agribank nhận thức và thực hiện đúng nguyên tắc, yêu cầu về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, phát huy vai trò “hạt nhân chính trị”, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và NHNN.

Đảng ủy Agribank đã ban hành nhiều Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động, trong đó có những Nghị quyết đóng vai trò quan trọng: Nghị quyết về tái cơ cấu, về xử lý nợ xấu, về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động tổ chức Công đoàn, hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên Agribank, triển khai Chương trình phát triển Thanh niên Agribank… phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank nhiệm kỳ 2020- 2025

Đảng bộ Agribank không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường kiểm tra, giám sát; các cấp ủy Đảng vừa thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng, vừa thể hiện rõ nét sự chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ Agribank tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí...

Phát huy tính tiên phong, gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên, người đứng đầu, song hành thực hiện nghiêm túc nội quy lao động, văn hóa doanh nghiệp, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực “vừa hồng”, “vừa chuyên” gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trau dồi đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ... Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Agribank đã kết nạp 604 đồng chí đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên gần 3.000 đảng viên sinh hoạt tại 75 đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Giai đoạn 2015- 2020, vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, trách nhiệm, chia sẻ, Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Điều hành nhất quán, quyết liệt, tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy cao nhất nội lực để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm, đạt và vượt mức Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đề ra: Đạt và vượt 100% chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng; 5/5 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II; 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ IX.

Tổng tài sản tăng 12,5%/năm; Nguồn vốn huy động tăng 14,28%; Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 15,2%; Tỷ lệ cho vay nông nghiệp, nông thôn 70,75%; doanh thu phí dịch vụ tăng 20,4%; Tỷ lệ nợ xấu 1,87%; Triển khai Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu, cuối năm 2019, Agribank đã hoàn thành việc mua lại trước hạn toàn bộ các khoản nợ đã bán cho VAMC, được đánh giá là một trong số các ngân hàng có kết quả xử lý nợ xấu tốt nhất hệ thống tổ chức tín dụng.

Từ những kết quả đạt được, Agribank đóng góp tích cực vào kết quả chung của toàn ngành ngân hàng và sự phát triển chung của nền kinh tế, cùng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ghi dấu ấn với hai giai đoạn tái cơ cấu

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN, Đảng ủy Agribank đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện thành công tái cơ cấu giai đoạn 1 (2013- 2015) và tái cơ cấu giai đoạn 2 đồng thời thực hiện Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016- 2020 gắn với xử lý nợ xấu, chuẩn bị cổ phần hóa. Đến nay, Agribank đã hoàn thành các mục tiêu quan trọng của hai giai đoạn tái cơ cấu. Hoạt động kinh doanh chuyển biến tích cực, quy mô kinh doanh được mở rộng, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao. Các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản như tổng tài sản, dư nợ tín dụng, tổng nguồn vốn, lợi nhuận, kinh doanh dịch vụ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, các tỷ lệ an toàn hoạt động đảm bảo theo quy định của NHNN, xử lý nợ xấu đạt nhiều hiệu quả tích cực.

Ban Chấp hàng Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2020- 2025

Agribank luôn dành 70% dư nợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Vốn tín dụng Agribank chiếm gần 50% thị phần tín dụng “Tam nông” tại Việt Nam; tiên phong, chủ lực triển khai hiệu quả 07 chương trình tín dụng chính sách, 02 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Riêng cho vay xây dựng nông thôn mới, Agribank đã triển khai đến 100% số xã trên cả nước (trên 9.000 xã).

Cùng với cung ứng tín dụng, Agribank phát triển hàng trăm sản phẩm dịch vụ tiện ích, đa dạng kênh phân phối, trong đó với việc phát triển trên 68.000 tổ vay vốn và các Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng, triển khai Đề án Thẻ “Tam nông”… góp phần tích cực tạo điều kiện thuận lợi để người dân khu vực nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn và các dịch vụ tài chính ngân hàng, đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Phát huy trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, trung bình hàng năm, Agribank dành hàng ngàn tỷ đồng hỗ trợ lãi suất đối với các đối tượng ưu tiên trong sản xuất nông nghiệp. Từ năm 2015 đến 30/6/2020, Agribank dành nguồn kinh phí 1.966 tỷ đồng triển khai các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh doanh an toàn, hiệu quả, nhiều năm liên tiếp, Agribank đều có tên trong danh sách 20 doanh nghiệp nộp thuế cao nhất cả nước, ở vị trí 142/500 ngân hàng lớn nhất Châu Á Thái Bình Dương về quy mô tài sản, được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s ngay lần đầu tiên thực hiện xếp hạng Agribank tương đương mức tín nhiệm quốc gia, mức xếp hạng cao nhất đối với các NHTM ở Việt Nam. Với những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nền kinh tế, Agribank được Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước ghi nhận, trao tặng các phần thưởng cao quý, là đối tác tin cậy của nhiều tổ chức quốc tế uy tín và hàng triệu khách hàng.

Kiên định mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập

Tình hình thế giới và khu vực giai đoạn 2020- 2025 dự báo tiếp tục có sự thay đổi nhanh chóng, khó lường; cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số ngày càng phát triển đặt ra những thách thức đối với ngành Ngân hàng nói chung và Agribank nói riêng.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động vững niềm tin, chung sức đồng lòng dựng xây Agribank phát triển bền vững và hội nhập

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ Agribank đề ra mục tiêu chung đó là nâng cao vai trò lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện; đổi mới, sáng tạo; tiếp tục xây dựng Agribank hiện đại và hội nhập, tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại gắn với đổi mới mô hình tổ chức hướng tới ngân hàng số; chuyển đổi thành NHTM cổ phần, quản trị điều hành và hoạt động theo hướng thông lệ quốc tế; phấn đấu đứng trong Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản; hoạt động an toàn, hiệu quả; giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X nhiệm kỳ 2020- 2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank phát huy truyền thống, tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, chung sức đồng lòng, hăng hái thi đua, lao động sáng tạo, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X và Chương trình hành động, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DN Trung ương lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cùng dựng xây Agribank phát triển bền vững và hội nhập, tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vì “Tam nông”, cùng ngành Ngân hàng và hệ thống chính trị có đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang