1.510 đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Thứ Ba, 22/12/2015 19:27  | Hải Triều

|

(CAO) 1.510 đai biểu này đại diện cho 4,5 triệu Đảng viên trên cả nước.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho biết như vậy trong cuộc thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam tới Đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam diễn ra chiều 22-12 tại Hà Nội.

Chủ đề của Đại hội là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Toàn cảnh bế mạc Trung ương 13 (khóa XI). Ảnh: TTXVN

Cùng với việc thông tin tới Đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế về quá trình chuẩn bị dự kiến chương trình nghị sự và các nội dung chính của Đại hội, ông Hoàng Bình Quân cho biết, các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII đã thể hiện tinh thần đổi mới, tư duy khoa học, biện chứng, toàn diện, lịch sử - cụ thể và phát triển.

Đồng thời, phát huy tự do tư tưởng và lắng nghe các ý kiến khác nhau trong nghiên cứu, thảo luận; có cơ chế bảo đảm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài, góp ý xây dựng, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong toàn Ðảng, toàn dân.

Về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, theo ông Quân, Đại hội sẽ tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khoá mới là những đại biểu ưu tú trong Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức; có năng lực thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc; có uy tín trong Đảng, trong xã hội; có tư duy đổi mới, sáng tạo, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý có hiệu quả vấn đề mới và vấn đề phức tạp nảy sinh; có khả năng đoàn kết, quy tụ; có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Hội nghị Trung ương 13 (khóa XI) vừa bế mạc hôm qua (21-12) đã quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 20 đến 28-1-2016, tại Thủ đô Hà Nội.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang