Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI:

Đặt ra mục tiêu cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ công tác Công an

Thứ Hai, 12/10/2015 15:14  | Thanh Hòa

|

(CAO) Hôm nay 12-10-2015 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Đặng Văn Hiếu- Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Thứ trưởng thường trực, Bộ Công an đã tổ chức họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng- Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, từ ngày 15 đến ngày 17-10-2015, Đảng bộ CATW sẽ tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội triệu tập 369 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 63.000 đảng viên trong Đảng bộ CATW. Với khẩu hiệu “Đoàn kết- Chủ động- Kỷ cương- Trách nhiệm- Hiệu quả”, Đại hội thực hiện 3 nhiệm vụ: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ V, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

5 năm qua, tình hình thế giới, khu vực và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở nước ta; tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự còn nhiều bất cập.

Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân và các cấp, ngành, sự tin yêu, đùm bọc của nhân dân, Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng CAND quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Chủ động tham mưu với Ban chấp hành TW Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ nhiều chủ trương, giải pháp có ý nghĩa cơ bản, chiến lược trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trường thường trực Bộ Công an phát biểu tại cuộc họp báo - Ảnh: Thanh Hòa

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đã có nhiều giải pháp chủ động phòng ngừa, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, kiềm chế được sự gia tăng tội phạm; điều tra, khám phá án hình sự năm sau cao hơn năm trước; cao hơn các chỉ tiêu về phòng, chống tội phạm mà Quốc hội đề ra.

Khám phá nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng; các vụ án kinh tế, tham nhũng, ma túy lớn, thu hồi tài sản cho Nhà nước; đồng thời, kiến nghị với Đảng, Nhà nước các giải pháp khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, tài chính, đầu tư, ngân hàng… được Đảng, Nhà nước và nhân dân khen ngợi, đánh giá cao.

Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ hơn với Quân đội nhân dân và các ban, bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự từ xa, góp phần tích cực thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống. Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Đảng bộ CATW là một trong những Đảng bộ gương mẫu, đi đầu trong việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua trong CAND, gắn với phong trào tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, đã có sức lan tỏa, tạo chuyển biến tích cực, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nêu cao tinh thần vượt qua khó khăn, thử thách, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận buổi họp báo, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy CATW Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đã báo cáo kết quả chuẩn bị Đại hội và được tập thể Bộ Chính trị nhất trí, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội chu đáo, nghiêm túc.

Đén nay, Đảng ủy CATW đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội của 499 đảng bộ, chi bộ cơ sở; 9/9 đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, đảm bảo kế hoạch đề ra. Việc tổ chức đại hội của các đảng bộ, chi bộ cơ sở và đảng bộ cấp trên cơ sở trong Đảng bộ CATW đúng nội dung, quy trình, thời gian theo quy định; không khí phát biểu, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, nhiều ý kiến tâm huyết, có chất lượng; việc bầu cử cấp ủy, ủy ban kiểm tra và đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên thực hiện đúng quy chế bầu cử trong Đảng.

Việc xây dựng văn kiện trình đại hội được các cấp ủy chuẩn bị kỹ, đảm bảo chất lượng; công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới được tiến hành theo quy trình chặt chẽ, đúng quy định.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cũng nhấn mạnh, mục tiêu yêu cầu cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ công tác Công an trong nhiệm kỳ 2015- 2020 là: Nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng các mặt công tác, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp phù hợp để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh của đất nước, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; kiềm chế gia tăng và làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; chấp hành nghiêm pháp luật, không để bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai; nâng cao tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm.

Đề ra được những giải pháp chủ yếu để tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự.

Chú trọng đổi mới phương thức hoạt động của lực lượng Công an phù hợp với thực tiễn công tác, chiến đấu; phù hợp với thời kỳ chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của đất nước.

Tăng cường đổi mới nội dung, biện pháp vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, coi đây là nhiệm vụ then chốt của lực lượng CAND.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và vai trò trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tăng cường lãnh đạo công tác hậu cần - kỹ thuật, tài chính phục vụ có hiệu quả công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy gắn với công tác lãnh đạo, chỉ huy của Công an các cấp.

Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy trình làm việc. Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang