Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình:

Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong PCTN

Thứ Hai, 26/09/2016 13:58  | Mai Loan

|

(CAO) Sáng nay 26-9-2016, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng (PCTN) làm trưởng đòan có buổi làm việc với Thành ủy TPHCM về công tác PCTN.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, PCTN, lãng phí là công việc khó khăn, phức tạp, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, lại vừa lâu dài, liên quan đến sự phát triển bền vững của đất nước, của chế độ.

Do đó TPHCM cần thực hiện nghiêm túc, mạnh mẽ và động bộ hơn nữa những mục tiêu, quan điểm, giải pháp theo Nghị quyết TW3 và Kết luận 21 của Trung ương.

Chú trọng cả phòng, và chống, với tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục, đúng pháp luật, không có “vùng cấm” trong PCTN, tạo chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong công tác PCTN, lãng phí, củng cố lòng tin của nhân dân.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý một số vấn đề, như đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác PCTN. Theo đó, phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng, nâng cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cần gắn công tác PCTN với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, tạo sự phối hợp chặt chẽ, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác PCNT.

Đây là nhân tố hàng đầu bảo đảm việc thực thi có hiệu quả công tác PCTN; phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể và được công khai để nhân dân biết, nhân dân giúp sức và giám sát.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng các đại biểu tại buổi làm việc

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải có tính chiến đấu cao, chủ động phòng ngừa, tự phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng. Đối với các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ cần chủ động yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo để cho chủ trương xử lý, bảo đảm khẩn trương, đúng quy định của pháp luật. Cần xác định PCTN là một công tác trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, là một trong các tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác PCTN, tạo sự thống nhất, tự giác, quyết tâm cao trong hành động, xây dựng văn hóa PCTN.

Ban Thường vụ Thành ủy có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân về việc tham gia phát hiện và tố giác tham nhũng gắn liền với việc biểu dương, vinh danh và khen thưởng thích đáng, kịp thời những người dũng cảm tố giác tội phạm tham nhũng; biểu dương những kinh nghiệm hay, điển hình tốt, đồng thời lên án mạnh mẽ những hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ, đảng viên giữ vị trí đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, phải đi đầu trong đấu tranh PCTN. Kiên trì rèn luyện đức tính liêm khiết của người cán bộ, công chức, xây dựng và tuân thủ nghiêm túc quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức công vụ.

Xây dựng và từng bước hình thành văn hóa PCTN, lãng phí trong cán bộ, đảng viên, công chức của Thành phố Hồ Chí Minh để lan tỏa, làm gương cho cả nước.

Các cơ quan truyền thông của Thành phố cần đăng tin, bài định hướng đúng đắn dư luận xã hội để thấy rõ những kết quả tích cực của công tác đấu tranh PCTN, cũng như những hạn chế, yếu kém, khó khăn, phức tạp; khẳng định rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.

Khắc phục tình trạng thông tin một chiều, thông tin không chính xác. Bảo vệ, khen thưởng, động viên những người làm báo tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng; xử lý nghiêm khắc việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt, gây hậu quả xấu.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu, TPHCM cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ nhân dân; xây dựng chính quyền điện tử phù hợp với đô thị đặc biệt, nhất là tạo sự đột phá trong nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của thành phố. Phấn đấu chỉ số cải cách hành chính (par index) của thành phố phải đứng đầu cả nước.

Từ những kết quả, kinh nghiệm trong thời gian qua, với ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong Đảng bộ TPHCM, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tin tưởng trong thời gian tới công tác PCTN sẽ tiếp tục có chuyển biến tích cực; nhất định phải được ngăn chặn và từng bước đẩy lùi; xây dựng Đảng bộ Thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm mong đợi của nhân dân.

Về những kiến nghị, đề xuất của các đồng chí, giao Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu, tổng hợp vào báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 trình Bộ Chính trị.

Thay mặt Ban thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng xin nghiêm tục, tiếp thu ý kiến góp ý, chỉ đạo của đồng chí Phó thủ tướng Trương Hòa Bình để bổ sung vào chương trình hành động, kết họach của Ban thường vụ Thành ủy và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả hơn trong công tác phòng, chóng tham nhũng, lãnh phí; công tác cải cách hành chính.

“Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy TPHCM luôn coi trọng và xác định PCTN lãnh phí là công việc khóa khăn, phức tạp, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, cả hệ thống chính trị và nhân dân trong sự nghiệp xaya dựng, bảo vệ, phát triển thành phố; chú trọng cả phòng và chống tham nhũng, lãnh phí với tinh thần kiên quyết, kiên trì, liên tục; thực hiện nghiêm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, sớm khắc phục hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác này”, Bí thư thành ủy Đinh La Thăng nhấn mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang