Quốc hội kiện toàn nhân sự Hội đồng Quốc phòng An ninh và Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Thứ Hai, 11/04/2016 10:55  | Sơn Dương

|

(CAO) Sáng 11-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc tờ trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn Phó chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh.

Theo nội dung tờ trình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đề nghị Quốc hội phê chuẩn Phó chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh đối với: 

1. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng, Phó chủ tịch Hội đồng

2. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng

3. Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng

4. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, Ủy viên Hội đồng

Cũng trong sáng nay, danh sách các thành viên của Hội đồng bầu cử Quốc gia cũng được trình Quốc hội để các đại biểu xem xét, quyết định. Danh sách cụ thể như sau:

1. Ông Trương Hoà Bình, Phó thủ tướng, Phó chủ tịch Hội đồng

2. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch Hội đồng

3. Ông Đỗ Bá Tỵ, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng

4. Ông Phùng Quốc Hiển, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng

5. Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng

6. Ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ủy viên Hội đồng

7. Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng

8. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, Ủy viên Hội đồng

9. Ông Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Ủy viên Hội đồng

10. Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Nội vụ, Ủy viên Hội đồng

11. Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Hội đồng

12. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng

13. Ông Lại Xuân Môn, Phó chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng

14. Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Ủy viên Hội đồng

15. Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM, Ủy viên Hội đồng

Các đại biểu sẽ thảo luận tại đoàn trước khi bỏ phiếu thông qua đề nghị phê chuẩn các Phó chủ tịch, ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh và Hội đồng bầu cử quốc gia. 

Trước đó, Quốc hội đã bỏ phiếu miễn nhiệm Phó chủ tịch và ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh và Hội đồng bầu cử quốc gia. Cụ thể như sau:

Hội đồng Quốc phòng An ninh: 

1. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Phó chủ tịch Hội đồng

2. Ông Nguyễn Sinh Hùng, Uỷ viên Hội đồng

3. Ông Phùng Quang Thanh, Uỷ viên Hội đồng

 

Hội đồng bầu cử quốc gia:

Phó chủ tịch Hội đồng:

1. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng

2. Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó chủ tịch nước

Ủy viên Hội đồng:

1. Ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước

2. Ông Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội

3. Ông Tô Huy Rứa, nguyên Trưởng ban Tổ chức trung ương

4. Ông Ngô Văn Dụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

5. Ông Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng

6. Bà Nguyễn Thị Nương, nguyên Trưởng Ban Công tác đại biểu

7. Ông Nguyễn Thái Bình, nguyên Bộ trưởng Nội vụ

8. Ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông

9. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoà, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

10. Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

11. Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

12. Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang