Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi làm Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số TPHCM

Thứ Hai, 04/04/2022 09:10

|

(CAO) UBND TPHCM vừa có quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo về chuyển đổi số của TPHCM trên cơ sở hợp nhất Ban chỉ đạo đề án xây dựng đô thị thông minh và xây dựng chính quyền điện tử.

Theo đó, Ban chỉ đạo chuyển đổi số TPHCM có 23 thành viên, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi làm Trưởng ban; ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP làm Phó trưởng ban thường trực; Sở Thông tin - Truyền thông là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.

Phó trưởng ban và thành viên là lãnh đạo một số sở ngành, doanh nghiệp, gồm: Công an TP, Sở TT-TT, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Nội vụ, Bộ Tư lệnh TP, Sở Khoa học – công nghệ, Viện Nghiên cứu phát triển, Sở Tài chính…

Tổ giúp việc của ban chỉ đạo cũng có 23 thành viên, do ông Lê Quốc Cường, Phó giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông làm Tổ trưởng.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi làm Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số TPHCM

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hằng năm triển khai đề án đô thị thông minh và chương trình chuyển đổi số của TP. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy triển khai đề án và chương trình nêu trên.

Chương trình Chuyển đổi số của TPHCM bao gồm 3 nội dung trọng tâm là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; trong đó tập trung vào lĩnh vực cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công, mang lại các tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp...

TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên, ít nhất 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

Bình luận (0)

Lên đầu trang