Đưa kinh sách, ấn phẩm tôn giáo vào trại giam phục vụ nhu cầu của phạm nhân

Thứ Sáu, 01/04/2022 19:58

|

(CAO) Ngày 1-4, Cục An ninh nội địa phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tổ chức Lễ bàn giao kinh sách, ấn phẩm tôn giáo để đưa vào sử dụng tại các trại giam thuộc Bộ Công an.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc giao Bộ Công an chủ trì, rà soát, thống kê nhu cầu sử dụng kinh sách, các ấn phẩm tôn giáo của phạm nhân và khả năng đáp ứng của các cơ sở giam giữ, xem xét bố trí cho phạm nhân sử dụng kinh sách và ấn phẩm tôn giáo phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế, Cục An ninh nội địa và Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, phối hợp Ban Tôn giáo Chính phủ lựa chọn danh mục kinh sách, ấn phẩm tôn giáo hợp pháp để đưa vào sử dụng tại thư viện các trại giam.

Quang cảnh buổi lễ bàn giao sách.

Điều này góp phần thực thi pháp luật về tôn giáo, đáp ứng nhu cầu sử dụng kinh sách, ấn phẩm tôn giáo của phạm nhân là chức sắc, tín đồ tôn giáo; đồng thời, trao đổi, thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho các tín đồ tôn giáo đang chấp hành án phạt tù nhằm nâng cao nhận thức cho phạm nhân về các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội theo mục tiêu, nhiệm vụ Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo của Chính phủ đã đề ra.

Theo đó, Cục An ninh nội địa phối hợp Cục Truyền thông Công an nhân dân tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo in ấn, xuất bản danh mục 17 đầu sách liên quan tôn giáo với 4.418 cuốn đưa vào sử dụng tại thư viện 54 trại giam thuộc Bộ Công an, trong đó 9 đầu sách là kinh sách, kinh thánh; 8 đầu sách thông tin chung về tín ngưỡng, tôn giáo, lịch sử hình thành, tác động đến đời sống xã hội của tôn giáo, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và vận động quần chúng tín đồ tôn giáo.

Đưa kinh sách, ấn phẩm tôn giáo vào các trại giam đáp ứng nhu cầu của phạm nhân

Việc đưa các kinh sách, ấn phẩm tôn giáo vào sử dụng tại các trại giam thuộc Bộ Công an góp phần thực thi pháp luật về tôn giáo, quyền được tiếp cận kinh sách, ấn phẩm tôn giáo của mọi người mà còn thể hiện thành tựu, chính sách nhất quán của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người, quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, truyền tải thông điệp về nỗ lực của Việt Nam trong thực thi các công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị, quyền con người đến các nước trên thế giới; đẩy mạnh giáo dục, cảm hóa, hướng thiện phạm nhân là tín đồ tôn giáo, tác động họ thực sự ăn năn hối cải, tích cực cải tạo, rèn luyện để sớm được hưởng chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang