Quyết tâm cao xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín

Thứ Ba, 06/12/2022 17:49

|

(CAO) Về công tác cán bộ, theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, cả 2 Nghị quyết đều khẳng định quyết tâm cao về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; đề cao tinh thần năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Có những bất hợp lý chưa sửa được

Chiều 6/12, phát biểu kết thúc Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, nội dung các Nghị quyết và Kết luận mà Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII thông qua là rất hệ trọng, tiếp tục cụ thể hóa chủ trương lớn nhất quán của Đảng được xác định trong cương lĩnh và nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Điểm lại nội dung các chuyên đề, Thường trực Ban Bí thư đánh giá, việc tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị là rất hệ trọng, nên trong quá trình tiến hành phải kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận Hội nghị

“Những vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết từ thực tiễn thực hiện thí điểm. Những chủ trương đã thực hiện nhưng không phù hợp thì nghiên cứu, điều chỉnh, sửa đổi kịp thời” - ông Thưởng nói và nhìn nhận, đây là tư tưởng chỉ đạo rất quan trọng, được nêu trong cả hai Nghị quyết.

Làm rõ thêm, ông Thưởng cho biết, không phải đây là lần đầu tiên Đảng nêu ra vấn đề này. Nhưng kỳ này nêu ra với quyết tâm cao hơn, đòi hỏi chúng ta phải khẩn trương hơn.

“Có những vấn đề chúng ta thấy không hợp lý rồi, nhưng mà bàn nhiều quá chưa sửa được. Có những vấn đề chúng ta thấy cấp bách rồi, cần phải làm nhưng mà đem ra bàn còn nhiều ý kiến khác nhau rồi vướng rồi cũng treo lại đó. Cho nên nói là làm mất cơ hội, chậm đi quá trình phát triển” - ông Thưởng nói và dẫn chứng bằng câu chuyện đấu thầu thuốc, vật tư y tế vừa qua.

“Có một cái Thông tư của Bộ Y tế về vấn đề đó nhưng sửa mãi mà sửa không được. Chỗ nào cũng nói thiếu thuốc, thiếu vật tư trang thiết bị nhưng mà sửa để thúc đẩy nhanh hơn quá trình mua bán mua sắm thì lại chậm. Tôi thấy cái này rất bất hợp lý, chúng ta phải rất quyết tâm” – ông Thưởng lưu ý.

Đề cập đến việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, làm rõ hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân trong bộ máy Nhà nước, ông Thưởng yêu cầu, phải khắc phục cho được tình trạng cấp dưới đi hỏi cấp trên những vấn đề thuộc về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; hoặc cấp trên trả lời chung chung khi có vướng mắc.

Các đại biểu dự Hội nghị chiều 6/12

“Chuyện của mình mà mình cứ đi hỏi cấp trên là hoàn toàn không đúng rồi. Nhưng mà khi vướng mắc hỏi cấp trên, hỏi các bộ, ngành mà để cho 3 tháng hay 5 tháng, thậm chí 6 tháng mới trả lời cho một câu là “đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật” thì lại càng không đúng” – ông Thưởng bình luận.

Theo ông, nếu bây giờ chỉ rõ đây là thẩm quyền của địa phương và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành giải quyết theo đúng thẩm quyền thì phải rõ trách nhiệm. “Người ta nói khó người ta mới hỏi nhưng mà trả lời “theo quy định pháp luật” là như thế nào? Tôi thấy cái đó cũng là cách trả lời nhưng không đầy đủ hết trách nhiệm” – ông Thưởng nhận xét.

Ở chiều ngược lại, ông Thưởng chỉ ra, có tình trạng cấp dưới đẩy việc lên cho cấp trên, “chuyện của mình làm mà mình không làm”.

“Kỳ này cũng đã rõ về quan điểm, ngoài chuyện phân cấp, phân quyền thì đòi hỏi làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, từng cá nhân trong bộ máy Nhà nước, để làm sao ai cũng ý thức được quyền hạn, nhiệm vụ và chức năng của mình” – ông Thưởng khẳng định, đồng thời nhấn mạnh, phải giải quyết được cái đó để sau mỗi người làm tròn vai.

“Đồng chí Tổng Bí thư hay nhắc là phải “đúng vai, thuộc bài”. Tôi nghĩ là một câu nghe rất đơn giản, nhưng đôi khi mình thực hiện hoài thực hiện không được. Trong quá trình thực hiện nghị quyết tôi thấy phải nhấn mạnh thêm cái đó” – Thường trực Ban Bí thư nêu quan điểm.

Ông cũng nhấn mạnh đến việc nêu cao trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu, bảo đảm nguyên tắc quyền lực đi đôi với trách nhiệm, quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn.

Cán bộ "có vào, có ra"

Về công tác cán bộ, theo Thường trực Ban Bí thư, cả 2 Nghị quyết đều khẳng định quyết tâm cao về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực uy tín ngang tầm nhiệm vụ; đề cao tinh thần năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Phương châm trong công tác cán bộ “có vào, có ra; có lên, có xuống”. Việc này, theo ông, không phải bây giờ mới nói, nhưng cơ bản là chưa thực hiện được.

“Lên thì khó nhưng mà xuống cũng không dễ, thậm chí còn khó hơn. Vào thì khó với quy trình 5 bước rồi, mấy lên mấy xuống, nhưng đưa ra cũng toát mồ hôi” – ông Thưởng nhận định.

Nói về việc từ chức, miễn nhiệm vừa qua, Thường trực Ban Bí thư chỉ ra, đây là chủ trương bố trí lại cán bộ sau kỷ luật theo Kết luận 20 của Bộ Chính trị. Dư luận xã hội đánh giá rất cao chuyện này.

Quang cảnh Hội nghị 

“Người ta cứ hay phê bình chúng ta là không có văn hóa từ chức, nhưng tôi thấy cũng chẳng có đâu từ chức mà nâng lên mức trở thành văn hóa” – ông Thưởng nói.

Cho biết qua nghiên cứu các thể chế chính trị khác, ông nhận thấy, nếu người ta từ chức cũng thường rơi vào hai việc: có sai lầm trong công tác và có sức ép trong nội bộ đảng của họ.

“Vậy thì chúng ta cũng phải đặt ra một sức ép trong đảng, trong xã hội… với cán bộ có khuyết điểm, sai phạm. Khuyến khích là một cách nói và khuyến khích với mong muốn rằng nếu được như vậy thì rất tốt, để thấy nó nhẹ nhàng” – ông Thưởng nhìn nhận.

Sau hội nghị, ông Thưởng yêu cầu các cấp ủy tổ chức Đảng cần tập trung tiến hành ngay một số nhiệm vụ, trong đó tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 6 với nhiều hình thức phù hợp giúp cho các cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ thấm nhuần nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6.

“Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 phải được tiến hành thường xuyên, xuyên suốt nhiệm kỳ” – ông Thưởng nhắc nhở.

Đồng thời với việc tuyên truyền, theo ông, cần giới thiệu mô hình điển hình hay trong quá trình thực hiện, kịp thời phê bình các tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt, chú trọng công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đặc biệt phải quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết kết luận của Trung ương bảo đảm khoa học chặt chẽ hiệu quả.

Bình luận (0)

Lên đầu trang