Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ Năm, 29/10/2020 13:45  | Mai Loan

|

(CAO) Sáng nay (29-10), Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương…

Ông Thuận Hữu, phát biểu khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ: Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam là sự kiện chính trị, xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với những người làm báo cả nước, được tổ chức đúng vào dịp các cấp Hội sôi nổi tổ chức Đại hội nhiệm kỳ hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây cũng là ngày hội tôn vinh các gương điển hình tiến tiến, những nhân tố tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua yêu nước của Hội Nhà báo Việt Nam.

Cũng theo ông Thuận Hữu: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất", những năm qua, đặc biệt là giai đoạn 2015-2020, công tác xây dựng và phát động các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các cấp Hội có bước chuyển biến tích cực.

Phong trào thi đua yêu nước của Hội được đưa lên tầm cao mới, tạo khí thế thi đua sôi nổi, trở thành động lực quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, động viên người làm báo không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách của mình.

Ông Hồ Quang Lợi trình bày báo cáo Tổng kết tại Đại hội

Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá một cách đầy đủ, khách quan phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Hội trong 5 năm qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới. Đồng thời, Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng trong việc động viên, cổ vũ đội ngũ người làm báo ra sức phấn đấu, thi đua, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước, cũng như sự nghiệp của nền báo chí cách mạng Việt Nam, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đã trình bày báo cáo tổng kết, nêu rõ: Trong giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua công tác Hội đạt được nhiều thành tựu. Trong đó, công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò, hiệu quả của tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp của người làm báo, có sức lan tỏa trong đời sống báo chí cũng như đời sống xã hội.

Số người làm báo gia nhập Hội tăng nhanh, tính đến tháng 10-2020, Hội có 26.183 hội viên đang sinh hoạt tại 287 đơn vị cấp hội, gồm 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 19 Liên chi hội, 205 chi hội trực thuộc trung ương. Trong nhiệm kỳ, Hội kết nạp 8.314 hội viên mới, bình quân mỗi năm kết nạp gần 2.000 hội viên - đây là con số cao nhất từ trước đến nay.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Ông Hồ Quang Lợi khẳng định: Trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng đã được các cấp Hội coi trọng và từng bước đi vào nền nếp. "Các phong trào thi đua bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, mục đích kinh tế - xã hội trọng yếu của đất nước và từng địa phương, đơn vị, có tác dụng thiết thực khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước, ý thức đoàn kết, năng động, sáng tạo, tinh thần cống hiến trong cán bộ, hội viên. Công tác khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến tích cực…

Tại Đại hội, Hội Nhà báo Việt Nam đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, đó là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TƯ ngày 17-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua; tăng cường hơn vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, lấy kết quả công tác thi đua là tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; đẩy mạnh phong trào thi đua gắn thực hiện Luật Báo chí, Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo...

Ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Đại hội

Bên cạnh đó, Hội cũng đặt ra nhiệm vụ không ngừng đổi mới nội dung, hình thức thi đua; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những nhân tố điển hình; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng ở các cấp hội.

Hội cũng phát động đợt thi đua rộng khắp trong toàn thể cấp Hội và hội viên để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe các tham luận trình bày tại Đại hội, theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hà Nội Kiều Thanh Hùng với tham luận "Tiếp tục đổi mới, nâng cao phương thức, nội dung hoạt động của Hội Nhà báo trong tình hình mới" cho rằng, thời gian qua, Hội Nhà báo thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình với vai trò là "mái nhà chung" của những người làm báo Thủ đô. Hội đã tổ chức và vận động hội viên tham gia nhiều hoạt động, như: Hội báo toàn quốc, Hội khỏe Hội Nhà báo, các giải báo chí của thành phố, giải báo chí quốc gia... Mỗi năm, Hội tổ chức từ 3-6 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn ngày, tổ chức nhiều chuyến đi thực tế viết bài cho những người làm báo...

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Để phát huy hiệu quả những thành quả đạt được, Hội Nhà báo Hà Nội đề xuất Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để Hội phát triển vững mạnh hơn, như: Tham mưu đề xuất Nhà nước hỗ trợ kinh phí sáng tạo chất lượng các tác phẩm báo chí giai đoạn 2020-2025; khen thưởng kịp thời nhằm tạo động lực, cổ vũ các cấp Hội Nhà báo, hội viên thi đua lập thành tích; xây dựng và chuyển giao phần mềm quản lý hội viên cho Hội nhà báo các tỉnh, thành phố, đặc biệt là những nơi có đông hội viên như: Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh...

Trong báo cáo tham luận với chủ đề “Vai trò của tổ chức Hội trong việc phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn triển khai thực hiện quy hoạch phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025”. Chủ tịch Hội Nhà báo TP.Hồ Chí Minh Trần Trọng Dũng cũng cho rằng: Để phát huy hiệu quả hơn nữa hoạt động báo chí trong thời gian tới, việc phát triển báo chí phải đi đôi với quản lý tốt, theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, phong phú về nội dung, sắc bén về tính định hướng, tính chiến đấu, thực sự là vũ khí chính trị tư tưởng quan trọng, sắc bén của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể... Về việc thực hiện đề án quy hoạch đối với từng cơ quan báo chí, giải quyết kịp thời các vướng mắc, theo ông Trần Trọng Dũng, bài học kinh nghiệm rút ra là cần hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của Hội, sâu sát, lắng nghe từ cơ sở để nắm chắc tình hình, từ đó chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn, tạo đồng thuận khi thực hiện.

Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng bằng khen cho 22 tập thể Hội và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai với số tiền hơn 47 triệu đồng. Hội Nhà báo Việt Nam sẽ trao số tiền này cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang