Hoạt động Tuyên giáo cần đổi mới để nhập cuộc cách mạng 4.0

Thứ Sáu, 17/07/2020 22:05

|

(CAO) Chiều 17/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tham dự và chủ trì hội nghị gồm: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê; Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Lê Văn Minh; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Tô Đại Phong; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Nguyễn Thị Thu Hoài; đại diện một số sở, ngành; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các quận ủy - huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở; lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Nam

Tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Lê Văn Minh cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tích cực tham mưu các đề án, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện chỉ đạo của Trung ương về lĩnh vực tư tưởng văn hóa; tham mưu tổng kết, sơ kết các chủ trương, chính sách, nghị quyết quan trọng của Trung ương, Thành ủy góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; tham gia công tác biên tập dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về công tác lý luận chính trị của Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Tuyên giáo cấp ủy cơ sở có sự quan tâm đến việc thực hiện Hướng dẫn 105 ngày 11/10/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác giáo dục lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đặc biệt là sự quan tâm tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong chủ đề năm 2020 của Chỉ thị 05 “Tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chính quyền, cấp ủy cơ sở thực hiện tốt Chỉ thị 23 ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới…

Đông đảo đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Nam

Về công tác tuyên truyền, tiếp tục đẩy mạnh thông qua hướng dẫn việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; Nghị quyết số 35 Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; thực hiện Nghị định 100 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Đặc biệt, tăng cường định hướng các cơ quan báo chí phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung công tác tuyên truyền phòng, chống đại dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao. Đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình, nhân rộng các giải pháp hiệu quả trong 1 năm thực hiện Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”. Triển khai cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức…

Đối với công tác nghiên cứu dư luận xã hội tiếp tục đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng trên địa bàn TP; tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện các cuộc khảo sát xã hội; tập trung công tác bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác nghiên cứu dư luận xã hội cho một số đơn vị.

Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng tiếp tục chú trọng trong việc tổ chức các tuyến bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, góp phần định hướng dư luận, giúp đảng viên phân biệt đúng sai trong một số vấn đề có mang tính nguyên tắc. Trang tin Điện tử Đảng bộ TP tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, chuyển tải tốt các thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo…

Về hoạt động khoa giáo TP và các quận - huyện, các ngành tổ chức thực hiện hiệu quả, triển khai thực hiện tổ chức thành công các sự kiện lớn của TP, địa phương, đơn vị trước tình hình phòng, chống dịch bệnh còn khó khăn. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh ở địa phương, đơn vị hạn chế thấp nhất sự lây nhiễm trên địa bàn TP.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng Trung ương và TP trong việc thực hiện định hướng chỉ đạo các cơ quan báo chí TP đã diễn ra nhanh chóng, liên tục, đảm bảo theo yêu cầu diễn biến tình hình và hoạt động của các cơ quan báo chí TP tiếp tục quyết liệt đầu tư cho việc đánh giá sâu, theo dõi kỹ, kịp thời nhắc nhở phê bình các cơ quan báo chí có những tin bài sai, chưa đúng, chưa hợp lý, chưa bám sát vào định hướng chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng cung cấp tài liệu định hướng thông tin quan trọng cho cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội…

Về hoạt động văn hóa - văn nghệ TP luôn bám sát chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chương trình hành động của Thành ủy. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy các báo cáo trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; tham mưu chương trình tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo TP và nhân dân về xây dựng, phát triển văn hóa, con người TP đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững về các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu tại TPHCM. Ban Tuyên giáo Thành ủy luôn kịp thời tham mưu cho lãnh đạo TP quan tâm sâu sát đến đời sống, chế độ, chính sách cho lực lượng văn nghệ sĩ TP; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng văn nghệ sĩ, kịp thời tham mưu những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, góp phần ổn định tư tưởng trong giới văn nghệ sĩ.

Ngành tuyên giáo quận, huyện phải chuyển tải chủ đề năm

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tuyên giáo quận ủy - huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở, các cơ quan báo chí trong việc thực hiện công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả cao.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng: Hiện nay, đang diễn ra Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở. Do vậy, Ban Tuyên giáo các cấp thể hiện tinh thần trách nhiệm xây dựng văn kiện cấp mình, ngoài việc nêu ra thành tựu cần nhận diện một cách đúng mức những hạn chế, yếu kém; từ đó đưa ra giải pháp mang tính khả thi. Đồng thời, trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phải tính toán hoạt động tuyên giáo trong điều kiện công nghệ đó. Cho nên, sắp tới Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng chuyên đề này để tính toán và có sự đổi mới để nhập cuộc, nắm bắt.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị hiện nay chủ đề năm 2020 đã được đặt ra nhưng không chỉ cấp TP mà mong muốn các quận, huyện “Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị” ngay từ cấp cơ sở. Do đó, ngành tuyên giáo phải tham mưu cho cấp ủy để nhuyễn hóa vấn đề này bằng những việc làm, nội dung cụ thể.

Bởi lẽ, đưa ra một chuyên đề, một cuộc vận động không phải tức tốc có hiệu quả ngay mà nó phải đi vào ý thức, thói quen, mà đã là thói quen phải đạt được thông tin tích cực, phải có sự thẩm thấu để rồi từ đó độ tích tụ chuyển hóa lên việc làm tiến bộ hơn. Cái này, ngành tuyên giáo quận, huyện, đoàn thể phải chuyển tải chủ đề năm 2020.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê cho hay: Hiện nay, TP đã thực hiện chủ đề năm 2020 của Chỉ thị 05 “Tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nên Ban Tuyên giáo các quận - huyện, các đoàn thể chính trị nhuyễn hóa để làm sao mỗi năm càng đậm nét hơn. Trong đó, chọn đối tượng cụ thể để có nội dung phù hợp. Bên cạnh đó, chú ý nội dung, hình thức tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp...

Bình luận (0)

Lên đầu trang