Phát huy vai trò của báo chí CAND trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Sáu, 10/11/2023 19:12  | Mai Hà

|

(CAO) Chiều 10/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông Công an nhân dân (CAND) trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” và tổng kết trao Giải báo chí phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022-2023 trong CAND. 

Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi toạ đàm.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại tọa đàm

Theo Thiếu tướng Trần Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục truyền thông CAND: Với sự bùng nổ của phát triển công nghệ thông tin, mạng xã hội (Internet) đã trở nên phổ cập, giúp người dân truyền tải thông tin, trực tiếp tương tác, hay liên kết cộng đồng nhanh chóng, thuận tiện hơn. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển, các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng để biến mạng xã hội thành công cụ để tuyên truyền nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.

Chúng sử dụng Facebook, youtube, blog, thư điện tử… thành phương tiện cung cấp đủ thứ “tài liệu” cho những người hiếu kỳ, bất mãn, từ đó, tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, xuyên tạc chủ trương và chính sách của Nhà nước, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của lãnh đạo, bịa đặt và dựng chuyện để gây hoang mang, gieo rắc tâm lý bất mãn, lung lạc đời sống tinh thần nhân dân…

Đại biểu tham luận tại tọa đàm

Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ công an đã giao Cục truyền thông CAND phối hợp với các đơn vị chức năng Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản CAND sử dụng tối đa các phương tiện truyền thông để đẩy mạnh công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch…

Có thể khẳng định, cùng với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ Công an, báo chí CAND đã làm tốt công tác tuyên truyền phản ánh đấu tranh ngăn chặn kịp thời thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái, thù địch. Nhiều bài viết, phóng sự được thực hiện công phu, bám sát vấn đề thời sự, góp phần ngăn chặn sự hành vi phá hoại tư tưởng, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Nhiều vụ việc được dư luận xã hội quan tâm đều được thông tin, phản ánh kịp thời, vạch trần những luận điệu vu cáo Việt Nam, lật tẩy bản chất chống phá của các thế lực thù địch, phản động núp dưới cái gọi là “yêu nước, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”, “bảo vệ môi trường”, chiêu bài “cách mạng màu”, “cách mạng nhung”….

Cũng qua các phương tiện truyền thông CAND, nhân dân nhận thức rõ hơn về bộ mặt thật của nhiều tổ chức khủng bố, phản động như “Việt Tân”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, “Triều Đại Việt”, các tổ chức mang danh “xã hội dân sự” như “Hội anh em dân chủ”, “Hội cựu tù nhân lương tâm Việt Nam”, “Hội Nhà báo độc lập”… những tác phẩm này đã được báo chí trong nước và quốc tế dẫn lại. Điều này góp phần tăng thêm sức mạnh và hiệu quả của truyền thông CAND…

Đại tá Trần Thanh Phong cũng cho biết: Trong thời gian tới, Cục Truyền thông CAND và các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp gắn với chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích; trong đó, đặc biệt chú trọng đến bối cảnh tình hình hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình báo chí, nhất là báo điện tử để có biện pháp, hình thức tuyên truyền cho phù hợp...

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục truyền thông CAND phát biểu tại tọa đàm

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đã đạt được trong công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của các cơ quan báo chí, truyền thông CAND.

Về nội dung, các cơ quan báo chí luôn chú trọng việc kiên định, bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; đồng thời khuyến khích việc tổng kết, lan tỏa mô hình hay, kinh nghiệm tốt ở các địa phương.

Các đại biểu cũng phân tích, làm rõ tính cấp thiết, quan trọng của sự gắn kết giữa “xây” và “chống”, giữa bảo vệ và bổ sung, phát triển sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng trong việc tổ chức tin, bài, chuyên trang, chuyên mục.

Gắn kết việc nhận diện, phê phán, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, chống tin giả, tin xấu độc với việc phủ xanh, lan toả thông tin tích cực và chú trọng tự soi, tự sửa, tự phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Gắn kết việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khuyến khích, bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách vì lợi ích chung.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải

Các ý kiến tại tọa đàm cũng đánh giá hoạt động của cơ quan báo chí, truyền thông trong CAND cần phải luôn trong tâm thế chủ động, thích ứng linh hoạt với diễn biến tình hình thời sự quốc tế và trong nước.

Cần có kế hoạch cụ thể, hình thành các tuyến bài tập trung cho hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái. Bên cạnh việc xây dựng đội ngũ phóng viên, cần phát triển đội ngũ cộng tác viên, chuyên gia trên nhiều lĩnh vực để thường xuyên, chủ động tổ chức các chuyên mục, bài viết phân tích, bình luận chuyên sâu, sắc bén, hiệu quả.

Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, đánh giá cao, ghi nhận và chân thành cảm ơn các vị khách mời đã tới tham dự buổi tọa đàm báo chí, đặc biệt là cảm ơn các vị khách mời đã trực tiếp tham gia trao đổi, đồng thời biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích của các cơ quan báo chí, truyền thông CAND đã đạt được trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian qua. Thứ trưởng Trần Quốc tỏ cũng chúc mừng các tác giả và nhóm tác giả được trao Giải báo chí về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ khẳng định các ý kiến đã làm sáng tỏ hơn về lý luận và thực tiễn có nội dung, nội hàm chứa ẩn khá là sắc sảo, đầy kinh nghiệm, trải nghiệm, tâm huyết và trách nhiệm.

Thư trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Cục Truyền thông CAND và các cơ quan báo chí, xuất bản trong CAND cần tiếp thu tối đa và vận dụng sáng tạo, hiệu quả những ý kiến phát biểu, chia sẻ đó, để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phòng, chống tham nhũng tiêu cực, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng nhấn mạnh, quá trình lãnh đạo cách mạng, vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của cơ quan, đơn vị, địa phương và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, trong đó các cơ quan truyền thông báo chí các cấp là nòng cốt và trực diện.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao giải cho các tác giả tại buổi lễ 

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu, trong công tác truyền thông về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và phòng chống tham nhũng tiêu cực, cần quan tâm đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp, biện pháp, cách thức tiến hành, gắn với chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích, phương thức hoạt động của báo chí, truyền thông trong CAND; quán triệt và chú trọng hơn nữa về sự gắn kết giữa “xây” và “chống”.

“Hoạt động của các cơ quan báo chí, truyền thông trong CAND cần phải chủ động, thích ứng, linh hoạt phù hợp với diễn biến của tình hình trong từng giai đoạn. Coi trọng việc xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên; cộng tác viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các cơ quan báo chí, truyền thông; tiếp tục huy động sự tham gia vào cuộc của các chuyên gia về tư tưởng, lý luận và kinh nghiệm báo chí; tập hợp rộng rãi sự tham gia tích cực hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, các giai tầng trong xã hội và bè bạn quốc tế” - Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình Tọa đàm đã diễn ra lễ tổng kết và trao "Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" lần thứ tư năm 2022 - 2023 trong CAND.
Theo đó, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư năm 2022 - 2023, Bộ Công an phát động Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư năm 2022-2023 trong Công an nhân dân. Từ ngày 13-8 đến ngày 24-8-2023, Ban Giám khảo đã tổ chức chấm các tác phẩm dự thi có chất lượng được sơ loại từ gần 200 tác phẩm dự thi. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 1 Giải Đặc biệt; 2 giải A; 3 giải B; 6 giải C; 10 giải Khuyến khích cho tác giả và nhóm tác giả.

Bình luận (0)

Lên đầu trang