Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh triển khai dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành

Chủ Nhật, 05/05/2024 22:08

|

(CAO) Phó Thủ tướng giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo VEC trong thời gian tối đa 3 tháng phải hoàn thành các nội dung là điều kiện để xem xét giao VEC làm chủ đầu tư; trong thời gian tối đa 6 tháng phải hoàn thành, trình Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án.

Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về phương án đầu tư mở rộng đoạn TP.Hồ Chí Minh-Long Thành thuộc cao tốc TP.Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Việc mở rộng đoạn TP.Hồ Chí Minh-Long Thành thuộc Dự án đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây là vấn đề cấp thiết để đồng bộ các công trình hạ tầng giao thông trong khu vực theo quy hoạch như hệ thống đường kết nối vùng, đường cao tốc Bắc-Nam, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng biển.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, việc triển khai mở rộng đoạn TP.Hồ Chí Minh-Long Thành thuộc Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây thời gian qua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan còn chậm, chưa có kết quả cụ thể.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan cần nghiêm túc triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao khẩn trương, hiệu quả hơn nữa.

Nhiệm vụ quan trọng thời điểm này là sớm lựa chọn phương án đầu tư phù hợp nhất để triển khai các bước tiếp theo.

Đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành hiện nay đã trở nên quá nhỏ hẹp trước sự gia tăng không ngừng của phương tiện lưu thông, vì vậy tuyến đường này thường xuyên xảy ra kẹt xe nghiêm trọng

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đánh giá mô hình hoạt động của VEC, kiện toàn mô hình cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Trên cơ sở đó, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu VEC, trình cấp có thẩm quyền tăng vốn điều lệ cho VEC để bổ sung năng lực theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Trên cơ sở cân nhắc thực trạng VEC là đơn vị đã thực hiện đầu tư và đang tổ chức thu phí tuyến đường nêu trên; bên cạnh đó, hiện nay VEC đang thực hiện chủ trương hòa chung dòng tiền 5 dự án do VEC làm chủ đầu tư; đồng thời, khẳng định VEC có đủ năng lực, thì có thể xem xét, đề xuất phương án giao VEC thực hiện đầu tư.

Để có cơ sở xem xét, quyết định việc giao VEC làm chủ đầu tư, trước mắt, đồng ý giao VEC lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.

Trong số đó, lưu ý nghiên cứu phương án nguồn vốn hỗn hợp: VEC thu xếp và huy động nguồn vốn đầu tư công trình; ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng theo hình thức đầu tư công. Quy mô đầu tư cần thực hiện theo đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, khẳng định rõ 3 vấn đề để bảo đảm an toàn, khả thi về phương án tài chính, gồm tăng vốn điều lệ cho VEC; khoanh và lùi trả gốc, lãi liên quan đến trái phiếu Bộ Tài chính đã ứng trả nợ; hòa chung dòng tiền 5 dự án do VEC làm chủ đầu tư.

Trong dự án đầu tư làm rõ mối quan hệ của phương án tài chính đối với 4 dự án còn lại. Làm rõ trình tự, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với từng nội dung theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo VEC trong thời gian tối đa 3 tháng phải hoàn thành các nội dung là điều kiện để xem xét giao VEC làm chủ đầu tư; trong thời gian tối đa 6 tháng phải hoàn thành, trình Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thành các nội dung điều kiện nêu trên của VEC, bảo đảm yêu cầu tiến độ, kịp thời báo cáo đề xuất ngay Phó Thủ tướng các vướng mắc, chậm trễ, không khả thi, không bảo đảm tiến độ và phương án triển khai.

Tuyệt đối không để việc vướng mắc trong xử lý các vấn đề của VEC làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang