Về việc giải tỏa khu đất do lấn chiếm và xây dựng trái phép tại P.6, Q.Tân Bình:

Thông tin thêm về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất

Thứ Năm, 17/01/2019 20:45  | Lê Ngân

|

(CAO) Như Báo Công an TP.HCM đã thông tin, vừa qua Q.Tân Bình tiến hành giải tỏa khu đất nói trên nhằm xây cụm trường học đạt chuẩn quốc gia.

Sau khi báo đăng, nhiều bạn đọc quan tâm về nguồn gốc và quá trình sử dụng khu đất này. Báo Công an TP.HCM tiếp tục thông tin cụ thể các nội dung trên do các cơ quan chức năng cung cấp, để bạn đọc hiểu thêm về vấn đề này.

Ngày 12-10-1991, Ban Quản lý ruộng đất TPHCM (được UBND TPHCM ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố) đã ban hành Quyết định 07/QĐ-ĐĐ công nhận quyền sử dụng đất và khu nhà điều hành cho Bưu điện TPHCM với diện tích 40.893m2.

Do yêu cầu công việc, Bưu điện TP chỉ quản lý trực tiếp được khoảng 2 ha là đất chuyên dùng. Từ năm 1993 đến nay, do có sự thay đổi công nghệ trong lĩnh vực viễn thông nên các cột anten được tháo dỡ, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, UBND TP chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên, Bưu điện Chí Hòa và sửa chữa nâng cấp Trường Bồi dưỡng Nghiệp vụ Bưu điện.

Phần còn lại khoảng 2,08ha tuy Bưu điện TP có quyết định của UBND TP công nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), nhưng không trực tiếp sử dụng được vì các hộ dân đang canh tác rau màu.

Riêng khoảng 2,7ha thuộc thửa 126-5 Bưu điện TP chưa được cơ quan thẩm quyền công nhận QSDĐ và không trực tiếp quản lý sử dụng được mà các hộ dân vẫn canh tác rau màu cho đến nay.

Như vậy, tổng diện tích các hộ dân đang canh tác rau màu đan xen trên đất chuyên dùng là khoảng 4,8ha.

Quyết định 07/QĐ-ĐĐ của Ban Quản lý ruộng đất TPHCM và bản đồ giải thửa khu đất

Liên quan đến khu đất 4,8ha tại phường 6, quận Tân Bình, Sở Tài nguyên Môi trường đã có công văn số 11193/TNMT-TTS ngày 21-11-2006 đề nghị Bộ TN MT có ý kiến để làm cơ sở giải quyết khiếu nại của người dân. Trả lời công văn này, Bộ TNMT có công văn số 5201/BTNMT-ĐĐ ngày 23-11-2006 nêu rõ: Thời Pháp thuộc, 4,8ha đất mà các hộ dân đề nghị được xác nhận quá trình sử dụng đất tại phường 6, quận Tân Bình thuộc 6,8ha đất do Quốc gia Việt Nam và Hội đồng quản trị công giáo địa phận Sài Gòn đứng bộ được chính quyền Pháp sử dụng với mục đích chính là làm bãi anten cho đài phát tín. Sau đó, Nha Giám đốc viễn thông (chế độ cũ) trực tiếp quản lý, sử dụng.

Năm 1975, Trung tâm Viễn thông 3 tiếp quản đài phát tín. Năm 1987, Bưu điện TP tiếp nhận bãi anten trên theo Quyết định số 578 của Tổng cục Bưu điện. Sau đó, Bưu điện TP đã có các công văn 65/1988, 114/1988, 47/1990, 32/1991 xin phép giải tỏa vườn rau màu của người dân xung quanh khu đất đó và tiến hành xây dựng hàng rào bảo vệ quanh khu bãi anten. Tuy nhiên, việc xây dựng hàng rào không thực hiện được do chưa thống nhất việc thương lượng bồi thường hoa màu cho người canh tác rau màu.

Vào tháng 11-2001, UBND TP có các quyết định giao đất cho Công ty TNHH Sài Thành và Bưu điện TP để đầu tư xây dựng hạ tầng khu nhà ở cán bộ công nhân viên bưu điện tại khu phường 6, quận Tân Bình. Theo công văn của Bộ TNMT, cả hai khu đất này đều thuộc diện tích 6,8ha nêu trên. Tuy nhiên, dự án đã không thể thực hiện được do người dân khiếu nại yêu cầu xác nhận quá trình sử dụng đất là có quá trình sử dụng đất từ năm 1955 đến nay, không tranh chấp.

Công văn của Bộ TNMT khẳng định: Từ thực tế quá trình sử dụng đất nêu trên, việc sử dụng đất của các hộ dân để trồng rau là tận dụng phần diện tích đất trống giữa các cột anten để canh tác. Khi Bưu điện TP yêu cầu các hộ dân ngừng canh tác để trả lại mặt bằng thì các hộ dân không đủ điều kiện để được công nhận là người sử dụng đất và không được xem xét giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất với bưu điện.

Mặt bằng khu đất sau khi được giải tỏa để xây cụm trường học đạt chuẩn quốc gia

Theo UBND Q.Tân Bình, do 2 đơn vị trên không đủ năng lực thực hiện dự án, ngày 25-4-2008, UBND TP ban hành Quyết định 1824/QĐ-UBND thu hồi khu đất, giao UBND quận Tân Bình thực hiện dự án công trình công cộng và chung cư cao tầng phục vụ chương trình tái định cư.

Ngày 25-8-2013, UBND TP ban hành Quyết định 4204/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 1824/QĐ-UBND về thu hồi đất có diện tích 49.320m2 tại phường 6, quận Tân Bình, giao UBND quận Tân Bình tổ chức thực hiện việc hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng cụm trường học công lập theo tiêu chuẩn quốc gia.

Ngày 11-6-2015, UBND TP có Công văn 3200/UBND-ĐTMT về việc cho phép tiếp tục thực hiện thu hồi đất để triển khai dự án xây dựng cụm trường học đạt chuẩn quốc gia tại khu đất này.

Ngày 12-11-2015, Sở TN MT có Công văn 86/TNMT-QLSDĐ về việc hướng dẫn thu hồi đất dự án công trình công cộng phường 6, quận Tân Bình, trong đó nêu: “Khu đất công trình công cộng phường 6 thuộc diện nhà nước trực tiếp quản lý và điều phối sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của nhà nước. Những hộ gia đình, cá nhân có quá trình sử dụng trên phần đất nhà nước trực tiếp quản lý nếu không có tranh chấp sẽ được xem xét giải quyết hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Việc một số hộ dân tận dụng phần diện tích đất trống giữa các cột anten để khai thác trồng rau là không đủ điều kiện công nhận QSDĐ và cấp giấy chứng nhận QSDĐ”.

Công văn số 5201/BTNMT-ĐĐ ngày 23-11-2006 của Bộ TNMT về việc đền bù, hỗ trợ di dời khi UBND TP thu hồi đất, nêu rõ: Khi UBND TP quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất bãi anten của Bưu điện TP để làm đất ở, theo quy định tại Điều 17 của định 197/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 thì người dân đang trồng rau màu của bãi anten được hỗ trợ, mức hỗ trợ do UBND TP quyết định; mức hỗ trợ tối đa không quá mức bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi.
Bên cạnh đó tại công văn trên, Bộ TNMT cũng khẳng định nội dung tờ khai quá trình sử dụng đất và tờ xác nhận quá trình sử dụng đất (kèm theo công văn của Sở TNMT) là phù hợp và cần thiết, làm căn cứ để thực hiện việc hỗ trợ theo quy định của pháp luật.
Phấn đấu đến cuối năm 2020 hoàn thành xây dựng cụm trường học
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang