TPHCM: Trao quyết định điều động, bổ nhiệm Chủ tịch UBND Quận 1 và Quận 10

Thứ Tư, 30/06/2021 20:30  | A. Quân

|

(CAO) Ngày 30/6/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì, trao quyết định điều động và bổ nhiệm nhân sự đối với một số chức vụ lãnh đạo.

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.Hồ Chí Minh;

Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về quy định biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thịtại TP.Hồ Chí Minh;

Từ ngày 01/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh quyết định bổ nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

  Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Đức Thanh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1. Ảnh: T.Đ - TTO

Theo đó, ngày 30/6/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM đã ký duyệt và ban hành quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 16 quận (đối với 61 trường hợp là Chủ tịch, Phó Chủ tịch 16 quận) để đảm bảo công tác quản lý nhà nước theo tổ chức chính quyền địa phương được quy định tại Nghị quyết số 131/2020/QH14 từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP đã ký duyệt và ban hành quyết định điều động bổ nhiệm 05 trường hợp. Theo đó, ngày 30/6/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Nguyễn Thành Phong đã chủ trì để trao quyết định điều động và bổ nhiệm đối với các trường hợp sau:

1. Điều động và bổ nhiệm ông Phạm Quốc Huy, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV;

2. Điều động ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trao quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hường giữ chức Chủ tịch UBND Quận 10. Ảnh: L.H - TTO

3. Điều động và bổ nhiệm ông Lê Đức Thanh, nguyên Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 2; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1;

4. Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hường, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 giữ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10;

5. Điều động ông Huỳnh Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Tân đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh sách các Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 16 quận do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong ban hành quyết định bổ nhiệm:

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang