Phương án cuối cùng của lương tối thiểu năm 2016

Thứ Năm, 03/09/2015 18:46  | Sơn Dương

|

(CAO) Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã bỏ phiếu thông qua phương án tăng lương tối thiểu cho năm 2016, đó là tăng 12,4% so với năm 2015.

Kết quả đã có 92% thành viên Hội đồng ủng hộ phương án này.  Và mức tăng cụ thể sẽ từ 250.000 đồng đến 400.000 đồng tùy theo từng vùng.

Theo đó, lương tối thiểu năm 2016 của vùng 1 sẽ tăng 3,1 triệu lên 3,5 triệu ; của vùng 2 tăng từ 2,75 triệu lên 3,1 triệu , của vùng 3 tăng từ 2,4 triệu đồng lên 2,7 triệu và lương tối thiểu của vùng 4 tăng từ 2,15 triệu đồng lên 2,4 triệu.

Phương án tăng lương tối thiểu sẽ được Hội đồng Tiền lương Quốc gia trình Chính phủ phê duyệt trước khi công bố chính thức vào tháng 10 tới. Mức lương tối thiểu mới sẽ được áp dụng từ ngày 1-1-2016.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang